0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز بصیرت و مقاومت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاضرم در راه دین از تو جدا گردد سرم من بمیرم باک نیست اما بماند رهبرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نهروانیان زچه با هم یکی شدید؟ فردا ز ذوالفقار علی فرقتان دوتاست این رشته های سبز که بر خویش بسته اید قرآن دشمنان علی روی نیزه هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت امام خمینی رضوان ا… : منافقین از کفار هم بدتر اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدید هنوز عشق لشکر دارد دیدید که این قافله رهبر دارد ای مانده ی نهروانی عهد شکن این ملک علی مالک اشتر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطاب به قوه قضائیه: حی علی خیرالعمل شعار بسه، پس کو عمل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منافقان کهنه کار: خارها رفتند و تو هم می روی از یادها کی بماند برگ کاهی در میان تند بادها؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

9 دی حرف حساب ما این بود؛ تا ظهور بقیه الله، جز جانشین روح الله؛ حضرت ماه علمداری برای انقلاب اسلامی متصور نیست… 9 دی ما به عشق حضرت ماه، ما آمده بودیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حروف خ م ی ن ی، در نام خمینی و خامنه ای مشترک است . فقط نام خامنه اى یک آه بیشتر دارد، که از دست خواص بى بصیرت می کشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نُه دی روز استقرارحق است نشان لشگر بیدار حق است نُه دی جلوه آزادگی ها بسیج امّت و آمادگی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نُه دی فتح و یوم الله ماست افتخار مردم آگاه ماست روز خیل رهروان با وفاست جلوه گاه قدرت دست خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نُه دی روز ایمان و بصیرت خروش مردمان پاک سیرت نُه دی روز ایثار و شجاعت ز شرک خیل اهریمن برائت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عشق و سروری آزادگی بر ولی این زمان دلدادگی روز بیعت با ولی این زمان قائد حق نائب صاحب زمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرفرمان دهد رهبر بتازیم اگر او خواهد از ما سر ببازیم وگر صبرو قرار از ما بخواهد بشینیم و بسوزیم و بسازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نسل کوفیان است در کوچه های غربت کف می زنند و شادند روز عزای امت صاحب زمان کجایی؟ روز عزای جدت تا انتقام گیری هرکس شکسته حرمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبیک یا خمینی لبیک یا حسین است خامنه ای رهبر ضیای هر دوعین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس چه در خانه نشستیم؟ علی تنها ماند منتظر بهر چه هستیم؟ علی تنها ماند با ولی باش مگو راه ولایت سخت است آنکه هم پای ولایت نرود بدبخت است

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز بصیرت و مقاومت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاضرم در راه دین از تو جدا گردد سرم من بمیرم باک نیست اما بماند رهبرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نهروانیان زچه با هم یکی شدید؟ فردا ز ذوالفقار علی فرقتان دوتاست این رشته های سبز که بر خویش بسته اید قرآن دشمنان علی روی نیزه هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت امام خمینی رضوان ا… : منافقین از کفار هم بدتر اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدید هنوز عشق لشکر دارد دیدید که این قافله رهبر دارد ای مانده ی نهروانی عهد شکن این ملک علی مالک اشتر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطاب به قوه قضائیه: حی علی خیرالعمل شعار بسه، پس کو عمل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منافقان کهنه کار: خارها رفتند و تو هم می روی از یادها کی بماند برگ کاهی در میان تند بادها؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

9 دی حرف حساب ما این بود؛ تا ظهور بقیه الله، جز جانشین روح الله؛ حضرت ماه علمداری برای انقلاب اسلامی متصور نیست… 9 دی ما به عشق حضرت ماه، ما آمده بودیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حروف خ م ی ن ی، در نام خمینی و خامنه ای مشترک است . فقط نام خامنه اى یک آه بیشتر دارد، که از دست خواص بى بصیرت می کشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نُه دی روز استقرارحق است نشان لشگر بیدار حق است نُه دی جلوه آزادگی ها بسیج امّت و آمادگی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نُه دی فتح و یوم الله ماست افتخار مردم آگاه ماست روز خیل رهروان با وفاست جلوه گاه قدرت دست خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نُه دی روز ایمان و بصیرت خروش مردمان پاک سیرت نُه دی روز ایثار و شجاعت ز شرک خیل اهریمن برائت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عشق و سروری آزادگی بر ولی این زمان دلدادگی روز بیعت با ولی این زمان قائد حق نائب صاحب زمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرفرمان دهد رهبر بتازیم اگر او خواهد از ما سر ببازیم وگر صبرو قرار از ما بخواهد بشینیم و بسوزیم و بسازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نسل کوفیان است در کوچه های غربت کف می زنند و شادند روز عزای امت صاحب زمان کجایی؟ روز عزای جدت تا انتقام گیری هرکس شکسته حرمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبیک یا خمینی لبیک یا حسین است خامنه ای رهبر ضیای هر دوعین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس چه در خانه نشستیم؟ علی تنها ماند منتظر بهر چه هستیم؟ علی تنها ماند با ولی باش مگو راه ولایت سخت است آنکه هم پای ولایت نرود بدبخت است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران