0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز بصیرت و مقاومت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم ما در مقابله ى با فتنه، خودشان به پا خاستند. نهم دى در سرتاسر کشور مشت محکمى به دهان فتنه گران زد. این کار را خود مردم کردند. امام خامنه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قضایای 9 دی هم، عاشورا به کمک ملت آمد و حماسه بزرگ و ماندگاری را خلق کرد. مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزارشکر خدا که در 9 دی ماه به چشم ملت شد رویشان همیشه سیاه شدند خرد همه زیرپای حزب الله به مشت محکم این پاک ملت آگاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما حقیقت قضیه چیز دیگرى است. دشمن حقیقى آنها ملت ایران است، دشمن حقیقى آنها ایمان و بصیرت ملت ایران است، دشمن حقیقى آنها همین غیرت دینى جوانهاست که میجوشد. آیت الله العظمی خامنه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار نهم دى ماهِ امسال هم همین جور بود. شناختن موقعیت، فهمیدن نیاز، حضور در لحظه ى مناسب و مورد نیاز؛ این اساس کار است که مؤمن باید این را هم با خود همراه داشته باشد. رهبر انقلاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(در قضایای 9 دی)، دستهاى دشمن و تبلیغات دشمن نه فقط نتوانسته مردم را از احساسات دینى عقب بنشاند، بلکه روز به روز این احساسات تندتر و این معرفت (نسبت به امام حسین) عمیق تر شده است. مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا آشفته بود و شهر مجنون زمین سر در گریبان، چشم پر خون حماسه می خروشید از گلوشان ز رگ ها خون غیرت سخت جوشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بصیرت یاب، بیدارست دشمن ز حقد و کینه تبدار است دشمن صف آراییست! اما در غبار است میان فتنه ره دشوار و تار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبرت آموز ز تاریخ که خائن کم نیست این هم از عبرت ایوان مدائن کم نیست و خدا هست و هر آن چیز که از وی باقی است فتنه خاموش شد اما نهم دی باقی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

9 دی سیل مردم باز جوشید تمام سینه ها آخر خروشید خس و خاشاک را از شهر راندند سران فتنه زیر پای ماندند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این غم، شهر گویا پر، ز شیر است دی از گرمای این دل ها، چو تیر است همه عمارگون، آماده، هوشیار تمام شهر بیدارند، بیدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذلت به جز طریق مقدس مآب نیست نفرین به هر که پیرو اسلام ناب نیست در گاه جنگ و فتنه و خون، وقت خواب نیست غیرت ندارد آن که پی انقلاب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته و بی قرار ثاراللهیم مختار ندیده همگی خون خواهیم کوری دو چشم دشمن خامنه ای ما عاشق روز نهم دی ماهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که گرفت حال بت ها، نه دی تاریخ حماسه سازی ما، نه دی یک بار دگر اگر بیاید فتنه هر روز شود به عشق آقا، نه دی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نُه دی روز استقرارحق است نشان لشگر بیدار حق است نُه دی جلوه آزادگی ها بسیج امّت و آمادگی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نُه دی فتح و یوم الله ماست افتخار مردم آگاه ماست روز خیل رهروان با وفاست جلوه گاه قدرت دست خداست

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز بصیرت و مقاومت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم ما در مقابله ى با فتنه، خودشان به پا خاستند. نهم دى در سرتاسر کشور مشت محکمى به دهان فتنه گران زد. این کار را خود مردم کردند. امام خامنه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قضایای 9 دی هم، عاشورا به کمک ملت آمد و حماسه بزرگ و ماندگاری را خلق کرد. مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزارشکر خدا که در 9 دی ماه به چشم ملت شد رویشان همیشه سیاه شدند خرد همه زیرپای حزب الله به مشت محکم این پاک ملت آگاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اما حقیقت قضیه چیز دیگرى است. دشمن حقیقى آنها ملت ایران است، دشمن حقیقى آنها ایمان و بصیرت ملت ایران است، دشمن حقیقى آنها همین غیرت دینى جوانهاست که میجوشد. آیت الله العظمی خامنه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار نهم دى ماهِ امسال هم همین جور بود. شناختن موقعیت، فهمیدن نیاز، حضور در لحظه ى مناسب و مورد نیاز؛ این اساس کار است که مؤمن باید این را هم با خود همراه داشته باشد. رهبر انقلاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(در قضایای 9 دی)، دستهاى دشمن و تبلیغات دشمن نه فقط نتوانسته مردم را از احساسات دینى عقب بنشاند، بلکه روز به روز این احساسات تندتر و این معرفت (نسبت به امام حسین) عمیق تر شده است. مقام معظم رهبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا آشفته بود و شهر مجنون زمین سر در گریبان، چشم پر خون حماسه می خروشید از گلوشان ز رگ ها خون غیرت سخت جوشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بصیرت یاب، بیدارست دشمن ز حقد و کینه تبدار است دشمن صف آراییست! اما در غبار است میان فتنه ره دشوار و تار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبرت آموز ز تاریخ که خائن کم نیست این هم از عبرت ایوان مدائن کم نیست و خدا هست و هر آن چیز که از وی باقی است فتنه خاموش شد اما نهم دی باقی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

9 دی سیل مردم باز جوشید تمام سینه ها آخر خروشید خس و خاشاک را از شهر راندند سران فتنه زیر پای ماندند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این غم، شهر گویا پر، ز شیر است دی از گرمای این دل ها، چو تیر است همه عمارگون، آماده، هوشیار تمام شهر بیدارند، بیدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذلت به جز طریق مقدس مآب نیست نفرین به هر که پیرو اسلام ناب نیست در گاه جنگ و فتنه و خون، وقت خواب نیست غیرت ندارد آن که پی انقلاب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته و بی قرار ثاراللهیم مختار ندیده همگی خون خواهیم کوری دو چشم دشمن خامنه ای ما عاشق روز نهم دی ماهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که گرفت حال بت ها، نه دی تاریخ حماسه سازی ما، نه دی یک بار دگر اگر بیاید فتنه هر روز شود به عشق آقا، نه دی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نُه دی روز استقرارحق است نشان لشگر بیدار حق است نُه دی جلوه آزادگی ها بسیج امّت و آمادگی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نُه دی فتح و یوم الله ماست افتخار مردم آگاه ماست روز خیل رهروان با وفاست جلوه گاه قدرت دست خداست

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران