0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز اصناف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام على عليه‏السلام فرمود: دسـت به انـواع بـازرگانى بزنيــد كه تجارتها عامل بى‏نيازى شما از اموال مردم است، وخداوند شخص صاحب‏حرفه درستكار را دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صل الله‏ عليه‏ و‏آله فرمود: ربا خوار و ربا پرداز و حسابدارِ امور ربوى و گواهان آن همه در بارِ گناه، شريك و مسئولند.ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

على عليه‏ السلام فرمود: بازرگان ترسو محروم است و بازرگان شجـاع بهره‏مند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام على عليه‏ السلام فرمود: هيچ تجارتى همانند عمل صالح نيست و هيچ سودى مانند پاداش الهى نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام صادق عليه‏ السلام فرمود: تـجــارت مايه افزونى خرد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام على عليه‏ السلام فرمود: اى بازرگانان، اوّل فقاهت (دين‏شناسى) سپس تجارت، اوّل فقاهت سپس تجارت، اوّل فقاهت سپس تجارت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام صادق عليه ‏السلام فرمود: خداوند سه‏ فرد را بدون حسابرسى به بهشت مى‏برد: 1 ـ پيشواى عادل 2 ـ بازرگان راستگو 3 ـ پيرى كه عُمر خود را در اطاعت خدا گذرانيده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام على عليه‏ السلام فرمود: وقتى پيمـانه‏ها را كاهـش دهـند خداوند ايشان راگرفتار قحط و كمبود مى‏سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام صادق عليه‏ السلام فرمود: مسلمانان به قراردادهاى خود وفادارند مگر شرطى كه بر خلاف قـرآن باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام صادق عليه ‏السلام فرمود: دزدان سه دسته‏اند: 1 ـ آنكه زكات نپردازد 2 ـ آنكه مهر زنان را ندهد 3 ـ آنكه قرض بگيرد و تصميم پرداخت نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله فرمود: هركس دانسته اموال مسروقه‏اى را بخرد همانند خودِ خـائن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏آله فرمود: كسى كه مغبون مى‏شود نه نـزد خلق پسـنديده اسـت و نه نزد خدا داراى پاداش مى‏باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله فرمود: كسى كه قيمت جنسى را بالا مى‏برد بدون آنكه قصد خريد داشته باشد، خـائن اسـت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله فرمود: خداوند لعن كرده است مشروب وفشارنده آن و كارنده درخت آن ونوشنده آن وساقى وفروشنده آن وخريدار وخورنده پول آن وحامل‏آن را وكسى را كه به سوى او مى‏برند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام على عليه‏السلام فرمود: احـتـــــكار راه و رسم اشرار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام على عليه‏السلام فرمود: بهاى پوست درندگان حرام است.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز اصناف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام على عليه‏السلام فرمود: دسـت به انـواع بـازرگانى بزنيــد كه تجارتها عامل بى‏نيازى شما از اموال مردم است، وخداوند شخص صاحب‏حرفه درستكار را دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صل الله‏ عليه‏ و‏آله فرمود: ربا خوار و ربا پرداز و حسابدارِ امور ربوى و گواهان آن همه در بارِ گناه، شريك و مسئولند.ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

على عليه‏ السلام فرمود: بازرگان ترسو محروم است و بازرگان شجـاع بهره‏مند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام على عليه‏ السلام فرمود: هيچ تجارتى همانند عمل صالح نيست و هيچ سودى مانند پاداش الهى نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام صادق عليه‏ السلام فرمود: تـجــارت مايه افزونى خرد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام على عليه‏ السلام فرمود: اى بازرگانان، اوّل فقاهت (دين‏شناسى) سپس تجارت، اوّل فقاهت سپس تجارت، اوّل فقاهت سپس تجارت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام صادق عليه ‏السلام فرمود: خداوند سه‏ فرد را بدون حسابرسى به بهشت مى‏برد: 1 ـ پيشواى عادل 2 ـ بازرگان راستگو 3 ـ پيرى كه عُمر خود را در اطاعت خدا گذرانيده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام على عليه‏ السلام فرمود: وقتى پيمـانه‏ها را كاهـش دهـند خداوند ايشان راگرفتار قحط و كمبود مى‏سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام صادق عليه‏ السلام فرمود: مسلمانان به قراردادهاى خود وفادارند مگر شرطى كه بر خلاف قـرآن باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام صادق عليه ‏السلام فرمود: دزدان سه دسته‏اند: 1 ـ آنكه زكات نپردازد 2 ـ آنكه مهر زنان را ندهد 3 ـ آنكه قرض بگيرد و تصميم پرداخت نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله فرمود: هركس دانسته اموال مسروقه‏اى را بخرد همانند خودِ خـائن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامبر خدا صلى ‏الله‏ عليه‏ و‏آله فرمود: كسى كه مغبون مى‏شود نه نـزد خلق پسـنديده اسـت و نه نزد خدا داراى پاداش مى‏باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله فرمود: كسى كه قيمت جنسى را بالا مى‏برد بدون آنكه قصد خريد داشته باشد، خـائن اسـت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله فرمود: خداوند لعن كرده است مشروب وفشارنده آن و كارنده درخت آن ونوشنده آن وساقى وفروشنده آن وخريدار وخورنده پول آن وحامل‏آن را وكسى را كه به سوى او مى‏برند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام على عليه‏السلام فرمود: احـتـــــكار راه و رسم اشرار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام على عليه‏السلام فرمود: بهاى پوست درندگان حرام است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران