0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز ازدواج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم که به عرش شور و شوقی بر پاست برپا گر این بزم شعف ذات خداست گفتم  به خرد  چه  اتفاق  افتاده گفتا که عروسی علی و  زهرا است سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مظهر احسان و جود خالق یکتا علیست نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علیست در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها در مقام همسری زیبنده ی زهرا علیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالروز پاکترین ، زلالترین ، شادترین و مقدس ترین پیوند هستی مبارکباد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب زشادی هر وجودی خویش را گم کند گردون تماشای زمین با چشم اَنجُم می کند امشب که گاه شادی بی حدّ و بی اندازه شد با دست جانان دفتر عشق علی ، شیرازه شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزمی که حق آراسته الحق تماشایی بُوَد جبریل مأمورست و فکر مجلس آرایی بود میکال از عرش آمده گرم پذیرایی بود چشم کواکب خیره گر از چرخ مینایی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترين تصوير عمرم عکس نازنيني از نخستين ديدن توست خوش آهنگ عمرم يادگار دلنشين اولين خنديدن توست ... سالروز ازدواجمان . . . دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب است و قشنگ اين که دلگير شويم / در دام دل شکسته زنجير شويم اي عشق هميشه از خدا ميخواهم / کنار من باشي و پا به پاي هم پير شويم همسر عزيزم سالروز عهد و پيمان جاويدانمان مبارک . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيزم آهنگ صدايت زيبا ترين ترانه زندگيم نفس هايت تنها بهانه نفس کشيدنم و وجودت تنها دليل زنده بودنم است پس با من بمان تا زنده بمانم ...سالگرد ازدواجمون مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر من مباد بي توماندن بي توبودن بي تو خفتن بي تو رفتن سالروز باهم بودنمان مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. سال از پيوندمان گذشت اي کاش گذر زمان در دستم بود تا لحظه هاي با تو بودن را آنقدر طولاني ميکردم که براي بي تو بودنم وقتي نميماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... سال پيش زيبا ترين عروس دنيا از آن من شد كه تا ابد در قلبم زيباترين خواهد ماند سالروز بهترين روز زندگي ام بر هر دومون مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتي با هميم روزها و روزها گذشته چه تلخ چه شيرين معبود را شاكرم كه در تلخيها كنارم بودي و در شاديها را به كامم شيرين تر كردي عزيز لحظه هاي بيقراريم سالگرد ازدواجمان مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروز با شوق ديدنت چشم ميگشايم و وقتي تو را در كنارم ميبينم دوست دارم بارها و بارها در برابر معبود زانو بزنم و سجده شكر كنم كه چون تويي را به من هديه داد سالروز آغاز با هم بودمان مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.سال از با هم بودمان گذشته و من هروز بيش از پيش به اين راز پي ميبرم كه تو خلق شده اي براي من تا زيباترين زندگي را برايم بسازي سالروز ازدواجمون مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيز تر از جانم من در چشم تو کتاب زندگي را ميخوانم و هر بار که مژه هاي تو به هم مي خورد يک صحفه از اين زندگي را براي من ورق ميزند سالروز يكي شدنمان مبارك

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز ازدواج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم که به عرش شور و شوقی بر پاست برپا گر این بزم شعف ذات خداست گفتم  به خرد  چه  اتفاق  افتاده گفتا که عروسی علی و  زهرا است سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مظهر احسان و جود خالق یکتا علیست نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علیست در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها در مقام همسری زیبنده ی زهرا علیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالروز پاکترین ، زلالترین ، شادترین و مقدس ترین پیوند هستی مبارکباد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب زشادی هر وجودی خویش را گم کند گردون تماشای زمین با چشم اَنجُم می کند امشب که گاه شادی بی حدّ و بی اندازه شد با دست جانان دفتر عشق علی ، شیرازه شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزمی که حق آراسته الحق تماشایی بُوَد جبریل مأمورست و فکر مجلس آرایی بود میکال از عرش آمده گرم پذیرایی بود چشم کواکب خیره گر از چرخ مینایی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترين تصوير عمرم عکس نازنيني از نخستين ديدن توست خوش آهنگ عمرم يادگار دلنشين اولين خنديدن توست ... سالروز ازدواجمان . . . دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب است و قشنگ اين که دلگير شويم / در دام دل شکسته زنجير شويم اي عشق هميشه از خدا ميخواهم / کنار من باشي و پا به پاي هم پير شويم همسر عزيزم سالروز عهد و پيمان جاويدانمان مبارک . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيزم آهنگ صدايت زيبا ترين ترانه زندگيم نفس هايت تنها بهانه نفس کشيدنم و وجودت تنها دليل زنده بودنم است پس با من بمان تا زنده بمانم ...سالگرد ازدواجمون مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر من مباد بي توماندن بي توبودن بي تو خفتن بي تو رفتن سالروز باهم بودنمان مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. سال از پيوندمان گذشت اي کاش گذر زمان در دستم بود تا لحظه هاي با تو بودن را آنقدر طولاني ميکردم که براي بي تو بودنم وقتي نميماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... سال پيش زيبا ترين عروس دنيا از آن من شد كه تا ابد در قلبم زيباترين خواهد ماند سالروز بهترين روز زندگي ام بر هر دومون مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتي با هميم روزها و روزها گذشته چه تلخ چه شيرين معبود را شاكرم كه در تلخيها كنارم بودي و در شاديها را به كامم شيرين تر كردي عزيز لحظه هاي بيقراريم سالگرد ازدواجمان مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروز با شوق ديدنت چشم ميگشايم و وقتي تو را در كنارم ميبينم دوست دارم بارها و بارها در برابر معبود زانو بزنم و سجده شكر كنم كه چون تويي را به من هديه داد سالروز آغاز با هم بودمان مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.سال از با هم بودمان گذشته و من هروز بيش از پيش به اين راز پي ميبرم كه تو خلق شده اي براي من تا زيباترين زندگي را برايم بسازي سالروز ازدواجمون مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيز تر از جانم من در چشم تو کتاب زندگي را ميخوانم و هر بار که مژه هاي تو به هم مي خورد يک صحفه از اين زندگي را براي من ورق ميزند سالروز يكي شدنمان مبارك

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران