0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز ازدواج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب، شبي است که دو نيمه سيب با هم پيوند مي خورند تا گونه هاي زمين از شوق، گل بياندازند. آسمان، تنها سقفي است که اين همه شادي را تاب مي آورد. کوچه در آستانه آمدنتان ايستاده است به شوق.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد به خانه علي (ع) وارد شد باد صبا همه را خبر رسانيد که: زيور ببنديد؛ نور با نور پيوست و جهان روشن شد. درختان شکوفه هاي خود را بر زمينيان ارزاني داشتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواجي ساده با ساز و برگي اندک، اما صفا و صميميتي بسيار صورت گرفت که تحسين همگان را بر انگيخت و اسوه اي براي آيندگان شد آن پيوند ساده و بي ريا جز پيوند دو معصوم و برگزيده، علي (ع) و فاطمه (س)، نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام علي (ع) و فاطمه (س) لب ها را به شادي واداشته است نوبت عاشقي را در چشم هايِ اکنون مي شود خواند سرود يکدلي در گيسوان نخلستان پيچيده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب پيوند مرتضي و فاطمه (س) نيست؛ بلکه امشب، شب تجديد يگانگي انسان با ذات خداست و مبارک باد بر همه کائنات، اين لبخند بي زوال پروردگار در گستره خلقت خويش . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينک، دست مقدس فاطمه (س) ، در دست بي کران علي (ع) حلاوت هلهله فرشتگان را لمس مي کند و شور کبريايي افلاکيان را برمي انگيزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد رود به خانه آن همسري که او / در بين همسران جهان، شهريار بود خالق سپرد اين زر کامل ‌عيار را / دست کسي که زرگر کامل‌ عيار بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر اوج محبت علي (ع) اوجي نيست / در بحر بجز کرامتش موجي نيست در کل ممالک و مذاهب به جهان / مانند علي (ع) و فاطمه (س) زوجي نيست سالروز نوراني ترين پيوند هستي مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مظهر احسان و جود خالق يکتا علي است / نور بخش ماه و خورشيد جهان آرا علي (ع) است در ميان کل مردان ز ابتدا تا انتها / در مقام همسري، زيبنده ي زهرا علي (ع) است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس ياس برتن کرد زهرا / کنار دست او بنشست مولا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالروز پاکترين، زلالترين، شادترين و مقدس ترين پيوند هستي مبارکباد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را با تو تجربه کردم، امید به زندگی را در تو آموختم. محبت را در قلب تو یافتم. با هر تپش قلبم میگویم دوستت دارم و چشمان همیشه عاشقم در انتظار توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مظهر احسان و جود خالق یکتا علی بود نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علی بود در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها در مقام همسری زیبنده  زهرا علی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس یاس بر تن کرد زهرا کنار دست او بنشست مولا محمد خطبه خواند زهرا بلی گفت غلط گفتم بلی نه یا علی گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر اوج محبت علی اوجی نیست در بحر بجز کرامتش موجی نیست در کل ممالک و مذاهب به جهان مانند علی و فاطمه زوجی نیست سالروز نورانی ترین پیوند هستی مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز ازدواج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب، شبي است که دو نيمه سيب با هم پيوند مي خورند تا گونه هاي زمين از شوق، گل بياندازند. آسمان، تنها سقفي است که اين همه شادي را تاب مي آورد. کوچه در آستانه آمدنتان ايستاده است به شوق.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد به خانه علي (ع) وارد شد باد صبا همه را خبر رسانيد که: زيور ببنديد؛ نور با نور پيوست و جهان روشن شد. درختان شکوفه هاي خود را بر زمينيان ارزاني داشتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواجي ساده با ساز و برگي اندک، اما صفا و صميميتي بسيار صورت گرفت که تحسين همگان را بر انگيخت و اسوه اي براي آيندگان شد آن پيوند ساده و بي ريا جز پيوند دو معصوم و برگزيده، علي (ع) و فاطمه (س)، نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام علي (ع) و فاطمه (س) لب ها را به شادي واداشته است نوبت عاشقي را در چشم هايِ اکنون مي شود خواند سرود يکدلي در گيسوان نخلستان پيچيده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب پيوند مرتضي و فاطمه (س) نيست؛ بلکه امشب، شب تجديد يگانگي انسان با ذات خداست و مبارک باد بر همه کائنات، اين لبخند بي زوال پروردگار در گستره خلقت خويش . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينک، دست مقدس فاطمه (س) ، در دست بي کران علي (ع) حلاوت هلهله فرشتگان را لمس مي کند و شور کبريايي افلاکيان را برمي انگيزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد رود به خانه آن همسري که او / در بين همسران جهان، شهريار بود خالق سپرد اين زر کامل ‌عيار را / دست کسي که زرگر کامل‌ عيار بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر اوج محبت علي (ع) اوجي نيست / در بحر بجز کرامتش موجي نيست در کل ممالک و مذاهب به جهان / مانند علي (ع) و فاطمه (س) زوجي نيست سالروز نوراني ترين پيوند هستي مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مظهر احسان و جود خالق يکتا علي است / نور بخش ماه و خورشيد جهان آرا علي (ع) است در ميان کل مردان ز ابتدا تا انتها / در مقام همسري، زيبنده ي زهرا علي (ع) است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس ياس برتن کرد زهرا / کنار دست او بنشست مولا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالروز پاکترين، زلالترين، شادترين و مقدس ترين پيوند هستي مبارکباد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را با تو تجربه کردم، امید به زندگی را در تو آموختم. محبت را در قلب تو یافتم. با هر تپش قلبم میگویم دوستت دارم و چشمان همیشه عاشقم در انتظار توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مظهر احسان و جود خالق یکتا علی بود نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علی بود در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها در مقام همسری زیبنده  زهرا علی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس یاس بر تن کرد زهرا کنار دست او بنشست مولا محمد خطبه خواند زهرا بلی گفت غلط گفتم بلی نه یا علی گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر اوج محبت علی اوجی نیست در بحر بجز کرامتش موجی نیست در کل ممالک و مذاهب به جهان مانند علی و فاطمه زوجی نیست سالروز نورانی ترین پیوند هستی مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم.