0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز ارتباطات و روابط عمومی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی درایران گرامی باد.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روز ارتباطات و روابط عمومی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی درایران گرامی باد.