0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روزملی خلیج فارس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خلیج فارس بام گنبد دوار ما/نام تو منقوش در قلب و دل بیدار ما روز ملی خلیج فارس بر شما و خانواده محترم تبریک می گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیلگون دریای زیبا و عظیم/پارس نام با وقارت از قدیم روز ملی خلیج فارس را به شما تبریک می گوییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس/نام نامی ات هماره جاودانه است نام نامی ات هماره بر زبان موج/جاودان ترین سرود عاشقانه است روز ملی خلیج فارس مبارک باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پاره تن وطن من، خلیج فارس/ای از تو شادی و محن من، خلیج فارس روز ملی خلیج فارس مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق آفتاب و زمین ای خلیج فارس/چشم آبی همیشگی قصه های من روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد بر آرد و رسا گوید: این مرز ایران است/بیشه شیران است دست ددان کوته زین دیار باد/نام خلیج فارسش تا همیشه جاودان است روز خلیج فارس بر تمام ایرانیان مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را با آبی چشمان زیبایت/تو را با گرمی نبض نفس هایت تو را با آفتابی بر چهره مالیده/تو را تا بی نهایت دوست می دارم روز خلیج فارس مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

البرز جلوه یی از اقتدار ماست/دروازه های عشق در اختیار ماست از فارس تا خزر ایران نشسته است/این شیر، پنجه دیوان شکسته است روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ملی خلیج فارس بر عموم هم میهنان و ایران دوستان در سراسر گیتی مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلیج همیشه پارس است و پارس باقی می ماند روز خلیج فارس مبارک باد

گروه پیامک ايّام خاص / اس ام اس روزملی خلیج فارس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خلیج فارس بام گنبد دوار ما/نام تو منقوش در قلب و دل بیدار ما روز ملی خلیج فارس بر شما و خانواده محترم تبریک می گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیلگون دریای زیبا و عظیم/پارس نام با وقارت از قدیم روز ملی خلیج فارس را به شما تبریک می گوییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس/نام نامی ات هماره جاودانه است نام نامی ات هماره بر زبان موج/جاودان ترین سرود عاشقانه است روز ملی خلیج فارس مبارک باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پاره تن وطن من، خلیج فارس/ای از تو شادی و محن من، خلیج فارس روز ملی خلیج فارس مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق آفتاب و زمین ای خلیج فارس/چشم آبی همیشگی قصه های من روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد بر آرد و رسا گوید: این مرز ایران است/بیشه شیران است دست ددان کوته زین دیار باد/نام خلیج فارسش تا همیشه جاودان است روز خلیج فارس بر تمام ایرانیان مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را با آبی چشمان زیبایت/تو را با گرمی نبض نفس هایت تو را با آفتابی بر چهره مالیده/تو را تا بی نهایت دوست می دارم روز خلیج فارس مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

البرز جلوه یی از اقتدار ماست/دروازه های عشق در اختیار ماست از فارس تا خزر ایران نشسته است/این شیر، پنجه دیوان شکسته است روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز ملی خلیج فارس بر عموم هم میهنان و ایران دوستان در سراسر گیتی مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلیج همیشه پارس است و پارس باقی می ماند روز خلیج فارس مبارک باد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران