0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید مبعث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بعثت او جهان جوان شد   گیتى چو بهشت جاودان شد   این عید به اهل دین مبارک   بر جمله مسلمین مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوای بخوان بخوانِ او می ریزداز غار   صدای گفت وگو می ریزدمی   گفت فرشته: اقرأ باسم ربک   عشق است کز آسمان فرو می ریزد   بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)   ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)   دیده دل، جام جم به هیچ شمارد   سرمه کند گر زخاک پای محمد(ص)   عید مبعث بر همگان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان سحر، جسم سمن بوی توست / شام ، غلام سر گیسوی توست   بوسه زنِ گوشه ابروی توست / ماه که خَم کرده سر خویشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعثت نه این سرور، سرور ولایت است   مبعث نه این چراغ، چراغ هدایت است   خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند   احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد   دل رمیده ما را انیس و مونس شد   نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت   به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد   بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امر رب خود لبیک گوییم   به همراه ملائک جمله گوییم   سلام و رحمت حق بر محمد   اللهم صل علی محمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر مبعث، پیام خیزش انسان، از خاک تا افلاک !   سلام بر مبعث، انفجار نور و ظهور همه ارزش‏ها در صحنه حیات بشر !   روز بعثت مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه فرو ماند از جمال محمّد   سرو نباشد به اعتدال محمّد   قدر فلک را کمال و منزلتی نیست   در نظر قدر با کمال محمّد   بعثت پیامبر بر شما مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرحلقه عشاق به عالم، احمد / یعنی هدف از خلقت آدم، احمد   رخشان و فروزنده بر انگشت وجود / پیغمبری انگشتر و خاتمْ احمد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای شاه سوار ملک هستی / سلطان خرد به چیره دستی   ای ختم پیمبران مرسل / حلو��ی پسین و ملح اول   سر خیل تویی و جمله خیلند / مقصود تویی همه طفیلند   بعثت پیامبر گرامی اسلام مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وحی شد بر مصطفی برخیز، اقرأ باسم ربّک / ای حبیب من ز جا برخیز، اقرأ باسم ربّک   تیره شد رخسار گیتی، خیره شد دیو تباهی  / چیره شد جهل عِما برخیز، اقرأ باسم ربّک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعثت، امید انسان به فردایی روشن است.   بعثت، نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی‌‌حد او بر زمینیان است.   بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید سعید مبعث، آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه فرو ماند از جمال محمّد سرو نباشد به اعتدال محمّد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمّد بعثت پیامبر اکرم (ص) مبارک با

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بعثت او جهان جوان شد گیتى چو بهشت جاودان شد این عید به اهل دین مبارک بر جمله مسلمین مبارک

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید مبعث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بعثت او جهان جوان شد   گیتى چو بهشت جاودان شد   این عید به اهل دین مبارک   بر جمله مسلمین مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوای بخوان بخوانِ او می ریزداز غار   صدای گفت وگو می ریزدمی   گفت فرشته: اقرأ باسم ربک   عشق است کز آسمان فرو می ریزد   بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)   ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)   دیده دل، جام جم به هیچ شمارد   سرمه کند گر زخاک پای محمد(ص)   عید مبعث بر همگان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان سحر، جسم سمن بوی توست / شام ، غلام سر گیسوی توست   بوسه زنِ گوشه ابروی توست / ماه که خَم کرده سر خویشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعثت نه این سرور، سرور ولایت است   مبعث نه این چراغ، چراغ هدایت است   خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند   احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد   دل رمیده ما را انیس و مونس شد   نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت   به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد   بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امر رب خود لبیک گوییم   به همراه ملائک جمله گوییم   سلام و رحمت حق بر محمد   اللهم صل علی محمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر مبعث، پیام خیزش انسان، از خاک تا افلاک !   سلام بر مبعث، انفجار نور و ظهور همه ارزش‏ها در صحنه حیات بشر !   روز بعثت مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه فرو ماند از جمال محمّد   سرو نباشد به اعتدال محمّد   قدر فلک را کمال و منزلتی نیست   در نظر قدر با کمال محمّد   بعثت پیامبر بر شما مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرحلقه عشاق به عالم، احمد / یعنی هدف از خلقت آدم، احمد   رخشان و فروزنده بر انگشت وجود / پیغمبری انگشتر و خاتمْ احمد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای شاه سوار ملک هستی / سلطان خرد به چیره دستی   ای ختم پیمبران مرسل / حلوای پسین و ملح اول   سر خیل تویی و جمله خیلند / مقصود تویی همه طفیلند   بعثت پیامبر گرامی اسلام مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وحی شد بر مصطفی برخیز، اقرأ باسم ربّک / ای حبیب من ز جا برخیز، اقرأ باسم ربّک   تیره شد رخسار گیتی، خیره شد دیو تباهی  / چیره شد جهل عِما برخیز، اقرأ باسم ربّک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعثت، امید انسان به فردایی روشن است.   بعثت، نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی‌‌حد او بر زمینیان است.   بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید سعید مبعث، آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه فرو ماند از جمال محمّد سرو نباشد به اعتدال محمّد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمّد بعثت پیامبر اکرم (ص) مبارک با

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بعثت او جهان جوان شد گیتى چو بهشت جاودان شد این عید به اهل دین مبارک بر جمله مسلمین مبارک