0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید فطر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد   باده خرم عید است که در ساغر شد   روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر   که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به ما توفیق ده تا از کسانی باشیم که حاصل دسترنج یک ماه ی خود را در رمضان   از این به بعد هم حفظ کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلول ماه عید و شادی مسلمین است   پایان ماه روزه، برای صائمین است   نشاط و افتخار و شادی و سربلندی   از محک الهی برای مؤمنین است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید سعید فطر و پایان ماه صیام   بخواهیم از خدای ذو الجلال و الکرام   که تا سال آینده، صفا و پاکی دل   حفظ بشه و نباشیم از انسانهای غافل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید سعید فطر و پایان ماه صیام، بخواهیم از خدای ذو الجلال و الکرام،   که تا سال آینده، صفا و پاکی دل، حفظ بشه و نباشیم از انسانهای غافل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان آمد و روان بگذشت   بود ماهی به یک زمان بگذشت   شب قدری به عارفان بنمود   این معانی از آن بیان بگذشت . . .   عید فطر بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ماه پروردگار الرحمن الراحمین   خداحافظ ماه لحظه های افطار و سحر   خداحافظ ماه نعمت و رحمت و برکت   خداحافظ ماه شب های نورانی قدر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ز رویت گرفته ام روزه   جز به یادت نکرده ام افطار   چقدر سخت است که این عزیزترین عید را بدون آن عزیزترین غایب از نظر بگذرانی   اللهم عجل لولیک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید سعید فطر، عید آسودگی از آتش غفلت و رهیدگی از زنجیر نفس   بر میهمانان حضرت حق مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبردار شدم از امشب ماه گرفتگى شروع می شه!   متاسفم که باید بگم اگر منو بگیرن حالا حالاها باید روزه بگیرى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز آب خوردن در ملا عام   خوردن غذا در رستوران   روز آشتی با در یخچال !   پیشاپیش بر همگان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب اگه اس ام اس زدی جواب ندادم نگران نشو   یه چند ساعتی نیستم نه که ماهم باید برم رویتم کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد / هلال ماه به دور قدح اشارت کرد   ثواب روزه و حج قبول آن کسی برد / که خاک میکده عشق را زیارت کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید است و دلم خانه ویرانه، بیا   این خانه تکاندیم ز بیگانه، بیا   یک ماه تمام مهیمانت بودیم   یک روز به مهمانی این خانه بیا   عید سعید فطر مبارک   یا مهدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار نوروز , جاودانه ترین جشن روزگارفرخنده باد بر همگان مقدم بهار نوروز , جاودانه ترین جشن روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده که رسید دعوت دوست مهمانی دوست وه چه نیکوست عید رمضان بهار جان هاست جانی که چنان علی خدا جوست

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید فطر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد   باده خرم عید است که در ساغر شد   روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر   که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به ما توفیق ده تا از کسانی باشیم که حاصل دسترنج یک ماه ی خود را در رمضان   از این به بعد هم حفظ کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلول ماه عید و شادی مسلمین است   پایان ماه روزه، برای صائمین است   نشاط و افتخار و شادی و سربلندی   از محک الهی برای مؤمنین است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید سعید فطر و پایان ماه صیام   بخواهیم از خدای ذو الجلال و الکرام   که تا سال آینده، صفا و پاکی دل   حفظ بشه و نباشیم از انسانهای غافل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید سعید فطر و پایان ماه صیام، بخواهیم از خدای ذو الجلال و الکرام،   که تا سال آینده، صفا و پاکی دل، حفظ بشه و نباشیم از انسانهای غافل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان آمد و روان بگذشت   بود ماهی به یک زمان بگذشت   شب قدری به عارفان بنمود   این معانی از آن بیان بگذشت . . .   عید فطر بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ماه پروردگار الرحمن الراحمین   خداحافظ ماه لحظه های افطار و سحر   خداحافظ ماه نعمت و رحمت و برکت   خداحافظ ماه شب های نورانی قدر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ز رویت گرفته ام روزه   جز به یادت نکرده ام افطار   چقدر سخت است که این عزیزترین عید را بدون آن عزیزترین غایب از نظر بگذرانی   اللهم عجل لولیک الفرج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید سعید فطر، عید آسودگی از آتش غفلت و رهیدگی از زنجیر نفس   بر میهمانان حضرت حق مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبردار شدم از امشب ماه گرفتگى شروع می شه!   متاسفم که باید بگم اگر منو بگیرن حالا حالاها باید روزه بگیرى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز آب خوردن در ملا عام   خوردن غذا در رستوران   روز آشتی با در یخچال !   پیشاپیش بر همگان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب اگه اس ام اس زدی جواب ندادم نگران نشو   یه چند ساعتی نیستم نه که ماهم باید برم رویتم کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد / هلال ماه به دور قدح اشارت کرد   ثواب روزه و حج قبول آن کسی برد / که خاک میکده عشق را زیارت کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید است و دلم خانه ویرانه، بیا   این خانه تکاندیم ز بیگانه، بیا   یک ماه تمام مهیمانت بودیم   یک روز به مهمانی این خانه بیا   عید سعید فطر مبارک   یا مهدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار نوروز , جاودانه ترین جشن روزگارفرخنده باد بر همگان مقدم بهار نوروز , جاودانه ترین جشن روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده که رسید دعوت دوست مهمانی دوست وه چه نیکوست عید رمضان بهار جان هاست جانی که چنان علی خدا جوست

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران