0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موج یک حادثه در جان غدیر است امروز / و علی چهره ی تابان غدیر است امروز عید ولایت بر همه مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غدیر ، بهاى هر چه بهاران، طراوت قطره قطره‏ ى باران عطر دل‏ انگیز نعمت ولایت و… موهبت هدایت مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرچشمه ی وحی در کویر است، غدیر / تقدیر خداوند قدیر است، غدیر ای عشق! بگو به تشنه کامان ولا / دریاست، اگرچه آبگیر است، غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد شکر که پیغمبر رحمت داریم / هم دست به دامان ولایت داریم با ذکر شریف و مستجاب صلوات / امید شفاعت به قیامت داریم عید سعید غدیر خم مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به میخانه ی مولا مستیم / در محضر اهل بیت عصمت هستیم این عید غدیر است و بهار صلوات / کز بند غم و غصه و ماتم رستیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به شکرانه ی این عید غدیر / کز یمن ولایتش جهان شد تطهیر پیوسته فرست بر محمد صلوات / کن بیعت دیگری به مولا و امیر…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر اوج کجاوه ها دو دست خورشید / دست علی و دست پیمبر تابید زین نورٌ علی نور چو شد دین تکمیل / عطر صلوات حق به عالم پیچید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عید غدیر خم خدا داد نوید / شد اهل نفاق و کفر دیگر نومید در اوج درخشش است ذکر صلوات / نور صلوات در دو عالم تابید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ذره ز مدح او به این افواه است / از منزلتش فقط خدا آگاه است شادانه به عید او فرستم صلوات / این عید غدیر عید حزب الله است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما مست ولایتیم و پابست امیر / پیمانه ی ما پر شده از خمّ غدیر بر ساقی کوثر ولایت صلوات / بر صولت حیدری هزاران تکبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نام علی به عرش پرواز کنیم / صدها گره از خلق خدا باز کنیم هو یا مددی بخوان و ذکر صلوات / کز لطف و کرامتش صد اعجاز کنیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز که دین مصطفی شد تکمیل / با آیه ی اکملت لکم در تنزیل بر ختم رسالت و ولایت صلوات / رفتن به بهشت جاودان شد تسهیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر شیعه کنون وقت سرور و طرب است / جام طرب از غدیرخم لب به لب است شادی خود اظهار نما با صلوات / گر شیعه ای و شاد نباشی عجب است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده زهرچه بوده ام من امروز / غمها ز دلم زدوده ام من امروز درعید غدیر خم به ذکر صلوات / ابواب جنان گشوده ام من امروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برداشت خدا پرده ز اسرار نهفت / بردست نبی گل ولایت بشکفت شد نورٌ علی نور به ذکر صلوات / چون منزلت علی پیمبر می گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرشار سرور و شادی بسیاریم / سرمست ولای حیدر کرّاریم صد حمد که با ذکر شریف صلوات / بر حبل ولایتش تمسّک داریم

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موج یک حادثه در جان غدیر است امروز / و علی چهره ی تابان غدیر است امروز عید ولایت بر همه مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غدیر ، بهاى هر چه بهاران، طراوت قطره قطره‏ ى باران عطر دل‏ انگیز نعمت ولایت و… موهبت هدایت مبارک باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرچشمه ی وحی در کویر است، غدیر / تقدیر خداوند قدیر است، غدیر ای عشق! بگو به تشنه کامان ولا / دریاست، اگرچه آبگیر است، غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد شکر که پیغمبر رحمت داریم / هم دست به دامان ولایت داریم با ذکر شریف و مستجاب صلوات / امید شفاعت به قیامت داریم عید سعید غدیر خم مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به میخانه ی مولا مستیم / در محضر اهل بیت عصمت هستیم این ��ید غدیر است و بهار صلوات / کز بند غم و غصه و ماتم رستیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به شکرانه ی این عید غدیر / کز یمن ولایتش جهان شد تطهیر پیوسته فرست بر محمد صلوات / کن بیعت دیگری به مولا و امیر…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر اوج کجاوه ها دو دست خورشید / دست علی و دست پیمبر تابید زین نورٌ علی نور چو شد دین تکمیل / عطر صلوات حق به عالم پیچید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عید غدیر خم خدا داد نوید / شد اهل نفاق و کفر دیگر نومید در اوج درخشش است ذکر صلوات / نور صلوات در دو عالم تابید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ذره ز مدح او به این افواه است / از منزلتش فقط خدا آگاه است شادانه به عید او فرستم صلوات / این عید غدیر عید حزب الله است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما مست ولایتیم و پابست امیر / پیمانه ی ما پر شده از خمّ غدیر بر ساقی کوثر ولایت صلوات / بر صولت حیدری هزاران تکبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نام علی به عرش پرواز کنیم / صدها گره از خلق خدا باز کنیم هو یا مددی بخوان و ذکر صلوات / کز لطف و کرامتش صد اعجاز کنیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز که دین مصطفی شد تکمیل / با آیه ی اکملت لکم در تنزیل بر ختم رسالت و ولایت صلوات / رفتن به بهشت جاودان شد تسهیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر شیعه کنون وقت سرور و طرب است / جام طرب از غدیرخم لب به لب است شادی خود اظهار نما با صلوات / گر شیعه ای و شاد نباشی عجب است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده زهرچه بوده ام من امروز / غمها ز دلم زدوده ام من امروز درعید غدیر خم به ذکر صلوات / ابواب جنان گشوده ام من امروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برداشت خدا پرده ز اسرار نهفت / بردست نبی گل ولایت بشکفت شد نورٌ علی نور به ذکر صلوات / چون منزلت علی پیمبر می گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرشار سرور و شادی بسیاریم / سرمست ولای حیدر کرّاریم صد حمد که با ذکر شریف صلوات / بر حبل ولایتش تمسّک داریم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران