0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیده هجده ذی حجه و قلب نبی شاد است   غدیر آمد، امیرالمؤمنین اینک به بالای سریر آمد   بود دست نبی در دست او و تاج رحمتش بر سر   بتهای ظلم و جور امروز از اوجش به زیر آمد . . .   عید غدیر خم مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ولایت عهدی حیدر، خدا تاج شرف   بار دیگر بر سر زهرای اطهر می زند   در حریم ناز و عصمت زین همایون افتخار   فاطمه لبخند بر سیمای شوهر می زند   عید غدیر خم مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوصاف علی به هر زبان باید گفت / این ذکر به پیدا و نهان باید گفت   در جشن ولی عهدی مسعود علی / تبریک به صاحب الزمان باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز غدير خم از مقام لم يزلي ، به كائنات ندا شد به صوت جلي . كه بعد احمد مرسل به كهتر و مهتر ، امام و سرور و مولا عليست علي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيد کمال دين , سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصايت و ولايت امير المومنين عليه السلام بر شيعيان وپ يروان ولايت خجسته باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدح علي و آل علي بر زبان ماست / گويا زبان براي همين در دهان ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخواهم گل که گل بي اعتبار است تمام عمر گل فصل بهار است تو را خواهم من از گلهاي عالم که عطر تو هميشه ماندگار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبي در محفلي ذكر علي بود ، شنيدم عاشقي مستانه فرمود ، اگر آتش به زير پوست داري ، نسوزي گر علي را دوست داري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسولي كز غدير خم ننوشد ، رداي سبز بعثت را نپوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرآن به جز از وصف علي آيه ندارد ايمان به جز از حب علي پايه ندارد گفتم بروم سايه لطفش بنشينم گفتا كه علي نور بود سايه ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام علي : عدالت -- راه علي : سعادت --عشق علي : شهادت -- ذكر علي : عبادت -- عيد علي : مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه فقط بنده به ذات ازلي مي نازد ناشر حكم ولايت به ولي مي نازد گر بنازد به علي شيعه ندارد عجبي عجب اينجاست خدا هم به علي مي نازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هان! اي مردمان! علي را برتر بدانيد، که او برترين انسان از زن و مرد بعد از من است... هرکه با او بستيزد و بر ولايتش گردن ننهد نفرين و خشم من بر او باد. (خطبه ي غديريه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان فرا رسيدن عيد غديرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک دلا امشب به مي بايد وضو کرد / و هر ناممکني را آرزو کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون نامه ي اعمال مرا پيچيدند بردند به ميزان عمل سنجيدند بيش از همه کس گناه ما بود ولي آن را به محبت علي بخشيدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام لذت عمرم در اين است / كه مولايم اميرالمومنين است

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیده هجده ذی حجه و قلب نبی شاد است   غدیر آمد، امیرالمؤمنین اینک به بالای سریر آمد   بود دست نبی در دست او و تاج رحمتش بر سر   بتهای ظلم و جور امروز از اوجش به زیر آمد . . .   عید غدیر خم مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ولایت عهدی حیدر، خدا تاج شرف   بار دیگر بر سر زهرای اطهر می زند   در حریم ناز و عصمت زین همایون افتخار   فاطمه لبخند بر سیمای شوهر می زند   عید غدیر خم مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوصاف علی به هر زبان باید گفت / این ذکر به پیدا و نهان باید گفت   در جشن ولی عهدی مسعود علی / تبریک به صاحب الزمان باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز غدير خم از مقام لم يزلي ، به كائنات ندا شد به صوت جلي . كه بعد احمد مرسل به كهتر و مهتر ، امام و سرور و مولا عليست علي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيد کمال دين , سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصايت و ولايت امير المومنين عليه السلام بر شيعيان وپ يروان ولايت خجسته باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدح علي و آل علي بر زبان ماست / گويا زبان براي همين در دهان ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخواهم گل که گل بي اعتبار است تمام عمر گل فصل بهار است تو را خواهم من از گلهاي عالم که عطر تو هميشه ماندگار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبي در محفلي ذكر علي بود ، شنيدم عاشقي مستانه فرمود ، اگر آتش به زير پوست داري ، نسوزي گر علي را دوست داري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسولي كز غدير خم ننوشد ، رداي سبز بعثت را نپوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرآن به جز از وصف علي آيه ندارد ايمان به جز از حب علي پايه ندارد گفتم بروم سايه لطفش بنشينم گفتا كه علي نور بود سايه ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام علي : عدالت -- راه علي : سعادت --عشق علي : شهادت -- ذكر علي : عبادت -- عيد علي : مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه فقط بنده به ذات ازلي مي نازد ناشر حكم ولايت به ولي مي نازد گر بنازد به علي شيعه ندارد عجبي عجب اينجاست خدا هم به علي مي نازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هان! اي مردمان! علي را برتر بدانيد، که او برترين انسان از زن و مرد بعد از من است... هرکه با او بستيزد و بر ولايتش گردن ننهد نفرين و خشم من بر او باد. (خطبه ي غديريه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان فرا رسيدن عيد غديرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک دلا امشب به مي بايد وضو کرد / و هر ناممکني را آرزو کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون نامه ي اعمال مرا پيچيدند بردند به ميزان عمل سنجيدند بيش از همه کس گناه ما بود ولي آن را به محبت علي بخشيدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام لذت عمرم در اين است / كه مولايم اميرالمومنين است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران