0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد چراغکي ز رخسار عليست / مه نقطه کوچکي ز پرگار عليست  هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسايه ديوار به ديوار عليست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریای غدیر، از ریزش آبشارگون وحی بر جان محمّد(ص) لبریز است و قامت دین در زلال غدیر خم انعکاس می‌یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سرِ آسمانی آن ظهر  آیه‌های شکوه نازل شد  مژده دادند ایه‌های شکوه  دین احمد(ص) دوباره کامل شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غدیر، تجلّی اراده خداوند، مکمّل باور ما و نقطه تأمّلی در تاریخ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نور عالم از ولی داریم ما  اول و آخر علی(ع) داریم ما  از جام و سبو گذشت کارم  وقت خُم و نوبت غدیر است  امروز به امر حضرت حق  بر خلق جهان علی(ع) امیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ولای مُرتضی دل را چراغان می کنیم  بـا علی بار دگر تجدید پیمـان می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غدیر خم که هستی روز بیعت با امام  بر تو ای روز امامت از همه امت سلام  از تو محکم شد شریعت، وز تو نعمت شد تمام  ما به یاد آن مبارک روز و آن زیبا پیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز تابید از افقْ روزِ درخشانِ غدیر  شد فضا سرشار عطرِ گل ز بستان غدیر  موج زد دریای رحمت در بیابان غدیر  چشمه های نور جاری شد ز دامان غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز غدیر خم از مقام لم یزلی  به كائنات ندا شد به صوت جلی  كه بعد احمد مرسل به كهتر و مهتر  امام و سرور و مولا علیست علی  عید غدیر خم بر شما مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد  ایمان به جز از حب علی پایه ندارد  گفتم بروم سایه لطفش بنشینم  گفتا که علی نور بود سایه ندارد  عید غدیر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز محشر وقت پرسیدن ز من رب جلی  گفت تو غرق گناهی؟ گفتمش یا رب بلی  گفت پس آتش نمیگیرد چرا جسم و تنت؟  گفتمش چون حک نمودم روی قلبم یا علی  عید غدیر مبارک؛ زیارت سلطان نجف روزیتان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی  گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت  گفتمش چون حـک نمودم روی قلبم یا علی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عید غدیرخم از شریف ترین اعیاد امت من است.  پیامبر اکرم(ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد  همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد  عید غدیر خم مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که علی خدای خود پندارند / کفرش به کنار عجب خدایی دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ولاى مرتضى دل را چراغان ميكنيم / با على بار دگر تجديد پيمان ميكنيم  سرآغاز امامت و ولايت بر شما مبارك

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد چراغکي ز رخسار عليست / مه نقطه کوچکي ز پرگار عليست  هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسايه ديوار به ديوار عليست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریای غدیر، از ریزش آبشارگون وحی بر جان محمّد(ص) لبریز است و قامت دین در زلال غدیر خم انعکاس می‌یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سرِ آسمانی آن ظهر  آیه‌های شکوه نازل شد  مژده دادند ایه‌های شکوه  دین احمد(ص) دوباره کامل شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غدیر، تجلّی اراده خداوند، مکمّل باور ما و نقطه تأمّلی در تاریخ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نور عالم از ولی داریم ما  اول و آخر علی(ع) داریم ما  از جام و سبو گذشت کارم  وقت خُم و نوبت غدیر است  امروز به امر حضرت حق  بر خلق جهان علی(ع) امیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ولای مُرتضی دل را چراغان می کنیم  بـا علی بار دگر تجدید پیمـان می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غدیر خم که هستی روز بیعت با امام  بر تو ای روز امامت از همه امت سلام  از تو محکم شد شریعت، وز تو نعمت شد تمام  ما به یاد آن مبارک روز و آن زیبا پیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز تابید از افقْ روزِ درخشانِ غدیر  شد فضا سرشار عطرِ گل ز بستان غدیر  موج زد دریای رحمت در بیابان غدیر  چشمه های نور جاری شد ز دامان غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز غدیر خم از مقام لم یزلی  به كائنات ندا شد به صوت جلی  كه بعد احمد مرسل به كهتر و مهتر  امام و سرور و مولا علیست علی  عید غدیر خم بر شما مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد  ایمان به جز از حب علی پایه ندارد  گفتم بروم سایه لطفش بنشینم  گفتا که علی نور بود سایه ندارد  عید غدیر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز محشر وقت پرسیدن ز من رب جلی  گفت تو غرق گناهی؟ گفتمش یا رب بلی  گفت پس آتش نمیگیرد چرا جسم و تنت؟  گفتمش چون حک نمودم روی قلبم یا علی  عید غدیر مبارک؛ زیارت سلطان نجف روزیتان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی  گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت  گفتمش چون حـک نمودم روی قلبم یا علی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عید غدیرخم از شریف ترین اعیاد امت من است.  پیامبر اکرم(ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد  همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد  عید غدیر خم مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که علی خدای خود پندارند / کفرش به کنار عجب خدایی دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ولاى مرتضى دل را چراغان ميكنيم / با على بار دگر تجديد پيمان ميكنيم  سرآغاز امامت و ولايت بر شما مبارك