0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی در محفلی ذکر علی بود شنیدم عارفی فرزانه فرمود اگر آتش به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز تابید از افقْ روزِ درخشانِ غدیر شد فضا سرشار عطرِ گل ز بستان غدیر موج زد دریای رحمت در بیابان غدیر چشمه های نور جاری شد ز دامان غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز غدیر خم از مقام لم یزلی به کائنات ندا شد به صوت جلی که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر امام و سرور و مولا علیست علی عید غدیر خم بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به حق شاه مردان مرا محتاج نامردان مگردان فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مردمان علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد (خطبه ی غدیریه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدح علی و آل علی بر زبان ماست گویا زبان برای همین در دهان ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غدیر خم، ولایت شد قبول برد بالا دست مولا را رسول رفت بالا دست خورشید غدیر شد امام و مقتدای ما، امیر سرآغاز امامت و ولایت برشما مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریای غدیر از ریزش آبشارگون وحی بر جان محمّد(ص) لبریز است و قامت دین در زلال غدیر خم انعکاس می‌یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد ایمان به جز از حب علی پایه ندارد گفتم بروم سایه لطفش بنشینم گفتا که علی نور بود سایه ندارد عید غدیر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غنچه لب های پیغمبر که شد وا در غدیر بر لبش گل واژه  من کنت مولا  نشست عید غدیر خم مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی آن اولین مر د  مسلمان که در  جانش نشسته  نور ایمان به سیزده سالگی بهر پیمبر(ص) ولی گشت و وصی گشت وبرادر علی آن وارث علم نبوت علی آن صاحب حق امامت علی معنای عشق آفرینش چراغ روشن تقوا  و بینش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی آن شیر میدان شجاعت علی آن مظهر زهد و عدالت همان سرچشمه علم و فضایل به آن زیبا ترین شکل و شمایل علی دریای علم بیکران ها که بود آگه به راه آسمانها علی زیبا ترین نام دو عالم علی اولی ترین اولاد آدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سرِ آسمانی آن ظهر آیه‌های شکوه نازل شد مژده دادند ایه‌های شکوه دین احمد(ص) دوباره کامل شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت پیغمبر به یارای سخن پیک رب العالمین آمد به من گفت حیدر را خدا این تحفه داد بر همه خلق جهان فضلش نهاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غدیر، تجلّی اراده خداوند مکمّل باور ما و نقطه تأمّلی در تاریخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جام و سبو گذشت کارم وقت خُم و نوبت غدیر است امروز به امر حضرت حق بر خلق جهان علی(ع) امیر است

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی در محفلی ذکر علی بود شنیدم عارفی فرزانه فرمود اگر آتش به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز تابید از افقْ روزِ درخشانِ غدیر شد فضا سرشار عطرِ گل ز بستان غدیر موج زد دریای رحمت در بیابان غدیر چشمه های نور جاری شد ز دامان غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز غدیر خم از مقام لم یزلی به کائنات ندا شد به صوت جلی که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر امام و سرور و مولا علیست علی عید غدیر خم بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به حق شاه مردان مرا محتاج نامردان مگردان فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مردمان علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد (خطبه ی غدیریه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدح علی و آل علی بر زبان ماست گویا زبان برای همین در دهان ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غدیر خم، ولایت شد قبول برد بالا دست مولا را رسول رفت بالا دست خورشید غدیر شد امام و مقتدای ما، امیر سرآغاز امامت و ولایت برشما مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریای غدیر از ریزش آبشارگون وحی بر جان محمّد(ص) لبریز است و قامت دین در زلال غدیر خم انعکاس می‌یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد ایمان به جز از حب علی پایه ندارد گفتم بروم سایه لطفش بنشینم گفتا که علی نور بود سایه ندارد عید غدیر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غنچه لب های پیغمبر که شد وا در غدیر بر لبش گل واژه  من کنت مولا  نشست عید غدیر خم مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی آن اولین مر د  مسلمان که در  جانش نشسته  نور ایمان به سیزده سالگی بهر پیمبر(ص) ولی گشت و وصی گشت وبرادر علی آن وارث علم نبوت علی آن صاحب حق امامت علی معنای عشق آفرینش چراغ روشن تقوا  و بینش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی آن شیر میدان شجاعت علی آن مظهر زهد و عدالت همان سرچشمه علم و فضایل به آن زیبا ترین شکل و شمایل علی دریای علم بیکران ها که بود آگه به راه آسمانها علی زیبا ترین نام دو عالم علی اولی ترین اولاد آدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سرِ آسمانی آن ظهر آیه‌های شکوه نازل شد مژده دادند ایه‌های شکوه دین احمد(ص) دوباره کامل شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت پیغمبر به یارای سخن پیک رب العالمین آمد به من گفت حیدر را خدا این تحفه داد بر همه خلق جهان فضلش نهاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غدیر، تجلّی اراده خداوند مکمّل باور ما و نقطه تأمّلی در تاریخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جام و سبو گذشت کارم وقت خُم و نوبت غدیر است امروز به امر حضرت حق بر خلق جهان علی(ع) امیر است