0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد ناشر حکم ولایت به ولی می نازد گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام لذت عمرم در این است که مولایم امیرالمومنین است . . . عید شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون نامه ی اعمال مرا پیچیدند بردند به میزان عمل سنجیدند بیش از همه کس گناه ما بود ولی آن را به محبت علی بخشیدند عیدتان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی در عرش بالا بی نظیر است علی بر عالم و آدم امیر است به عشق نام مولایم نوشتم چه عیدی بهتر از عید غدیر است ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا امشب به می باید وضو کرد و هر ناممکنی را آرزو کرد . . . عید بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازد به خودش خدا که حیدر دارد دریای فضائلی مطهر دارد همتای علی نخواهد آمد والله صد بار اگر کعبه ترک بردارد عید غدیر خم مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عید غدیر خم از شریف ترین اعیاد امت من است پیامبر اکرم (ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید چراغکی ز رخسار علیست مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست هرکس که فرستد به محمد صلوات همسایه دیوار به دیوار علیست عید غدیر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید کمال دین سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المومنین علیه السلام بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خلق عالم علی را می شناختند دوستش میداشتند و اگر خلق عالم علی را دوست میداشتند ، جهنم آفریده نمیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای مرتضی گردی از گام های فتوت مرتضی را بر سر جهانیان بپاش تا ریشه نامردی در جهان بخشکد عید غدیر خم ، عید ولایت و امامت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است یعنی اینکه باطن قبله را در امام پیدا کن عید غدیر خم مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زین جهان از پی دیدار میرویم ، از بهر دیدن حیدر کرار میرویم ، درب بهشت گر نگشایند به روی ما ، گوییم یا علی و ز دیوار میرویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام علی : عدالت راه علی : سعادت عشق علی : شهادت ذکر علی : عبادت عید علی : مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مـحـشــر پـرسـیـد ز مـن رب جـلـی گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت گفتمش چون حـک نمودم روی قلبم یا علی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید شکفته در غدیر است علی باران بهار در کویر است علی بر مسند عاشقی شهی بی همتاست بر ملک محمدی امیر است علی

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد ناشر حکم ولایت به ولی می نازد گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام لذت عمرم در این است که مولایم امیرالمومنین است . . . عید شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون نامه ی اعمال مرا پیچیدند بردند به میزان عمل سنجیدند بیش از همه کس گناه ما بود ولی آن را به محبت علی بخشیدند عیدتان مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی در عرش بالا بی نظیر است علی بر عالم و آدم امیر است به عشق نام مولایم نوشتم چه عیدی بهتر از عید غدیر است ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا امشب به می باید وضو کرد و هر ناممکنی را آرزو کرد . . . عید بر شما مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازد به خودش خدا که حیدر دارد دریای فضائلی مطهر دارد همتای علی نخواهد آمد والله صد بار اگر کعبه ترک بردارد عید غدیر خم مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عید غدیر خم از شریف ترین اعیاد امت من است پیامبر اکرم (ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید چراغکی ز رخسار علیست مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست هرکس که فرستد به محمد صلوات همسایه دیوار به دیوار علیست عید غدیر مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید کمال دین سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المومنین علیه السلام بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خلق عالم علی را می شناختند دوستش میداشتند و اگر خلق عالم علی را دوست میداشتند ، جهنم آفریده نمیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای مرتضی گردی از گام های فتوت مرتضی را بر سر جهانیان بپاش تا ریشه نامردی در جهان بخشکد عید غدیر خم ، عید ولایت و امامت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است یعنی اینکه باطن قبله را در امام پیدا کن عید غدیر خم مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زین جهان از پی دیدار میرویم ، از بهر دیدن حیدر کرار میرویم ، درب بهشت گر نگشایند به روی ما ، گوییم یا علی و ز دیوار میرویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام علی : عدالت راه علی : سعادت عشق علی : شهادت ذکر علی : عبادت عید علی : مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز مـحـشــر پـرسـیـد ز مـن رب جـلـی گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت گفتمش چون حـک نمودم روی قلبم یا علی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید شکفته در غدیر است علی باران بهار در کویر است علی بر مسند عاشقی شهی بی همتاست بر ملک محمدی امیر است علی

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران