0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز غدير خم از مقام لم يزلي ، به كائنات ندا شد به صوت جلي .  كه بعد احمد مرسل به كهتر و مهتر ، امام و سرور و مولا عليست علي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيد کمال دين , سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصايت و ولايت امير المومنين عليه السلام بر شيعيان وپ يروان ولايت خجسته باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدح علي و آل علي بر زبان ماست / گويا زبان براي همين در دهان ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخواهم گل که گل بي اعتبار است  تمام عمر گل فصل بهار است  تو را خواهم من از گلهاي عالم  که عطر تو هميشه ماندگار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبي در محفلي ذكر علي بود ، شنيدم عاشقي مستانه فرمود ،  اگر آتش به زير پوست داري ، نسوزي گر علي را دوست داري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسولي كز غدير خم ننوشد ، رداي سبز بعثت را نپوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرآن به جز از وصف علي آيه ندارد  ايمان به جز از حب علي پايه ندارد  گفتم بروم سايه لطفش بنشينم  گفتا كه علي نور بود سايه ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام علي : عدالت -- راه علي : سعادت --عشق علي : شهادت -- ذكر علي : عبادت -- عيد علي : مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه فقط بنده به ذات ازلي مي نازد  ناشر حكم ولايت به ولي مي نازد  گر بنازد به علي شيعه ندارد عجبي  عجب اينجاست خدا هم به علي مي نازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هان! اي مردمان! علي را برتر بدانيد، که او برترين انسان از زن و مرد بعد از من است... هرکه با او بستيزد و بر ولايتش گردن ننهد نفرين و خشم من بر او باد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان  فرا رسيدن عيد غديرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک  دلا امشب به مي بايد وضو کرد / و هر ناممکني را آرزو کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون نامه ي اعمال مرا پيچيدند  بردند به ميزان عمل سنجيدند  بيش از همه کس گناه ما بود ولي  آن را به محبت علي بخشيدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام لذت عمرم در اين است / كه مولايم اميرالمومنين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيد کمال دين .سالروز اتمام نعمت وهنگامه اعلان وصايت و ولايت امير المومنين عليه السلام بر شيعيان وپيروان ولايت خجسته باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازد به خودش خدا که حيدر دارد / درياي فضائلي مطهر دارد  همتاي علي نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علي در عرش بالا بي نظير است  علي بر عالم و آدم امير است  به عشق نام مولايم نوشتم  چه عيدي بهتر از عيد غدير است؟

گروه پیامک اعياد / اس ام اس عید غدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز غدير خم از مقام لم يزلي ، به كائنات ندا شد به صوت جلي .  كه بعد احمد مرسل به كهتر و مهتر ، امام و سرور و مولا عليست علي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيد کمال دين , سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصايت و ولايت امير المومنين عليه السلام بر شيعيان وپ يروان ولايت خجسته باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدح علي و آل علي بر زبان ماست / گويا زبان براي همين در دهان ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخواهم گل که گل بي اعتبار است  تمام عمر گل فصل بهار است  تو را خواهم من از گلهاي عالم  که عطر تو هميشه ماندگار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبي در محفلي ذكر علي بود ، شنيدم عاشقي مستانه فرمود ،  اگر آتش به زير پوست داري ، نسوزي گر علي را دوست داري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسولي كز غدير خم ننوشد ، رداي سبز بعثت را نپوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرآن به جز از وصف علي آيه ندارد  ايمان به جز از حب علي پايه ندارد  گفتم بروم سايه لطفش بنشينم  گفتا كه علي نور بود سايه ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام علي : عدالت -- راه علي : سعادت --عشق علي : شهادت -- ذكر علي : عبادت -- عيد علي : مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه فقط بنده به ذات ازلي مي نازد  ناشر حكم ولايت به ولي مي نازد  گر بنازد به علي شيعه ندارد عجبي  عجب اينجاست خدا هم به علي مي نازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هان! اي مردمان! علي را برتر بدانيد، که او برترين انسان از زن و مرد بعد از من است... هرکه با او بستيزد و بر ولايتش گردن ننهد نفرين و خشم من بر او باد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان  فرا رسيدن عيد غديرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک  دلا امشب به مي بايد وضو کرد / و هر ناممکني را آرزو کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون نامه ي اعمال مرا پيچيدند  بردند به ميزان عمل سنجيدند  بيش از همه کس گناه ما بود ولي  آن را به محبت علي بخشيدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام لذت عمرم در اين است / كه مولايم اميرالمومنين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيد کمال دين .سالروز اتمام نعمت وهنگامه اعلان وصايت و ولايت امير المومنين عليه السلام بر شيعيان وپيروان ولايت خجسته باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازد به خودش خدا که حيدر دارد / درياي فضائلي مطهر دارد  همتاي علي نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علي در عرش بالا بي نظير است  علي بر عالم و آدم امير است  به عشق نام مولايم نوشتم  چه عيدي بهتر از عيد غدير است؟