0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک ازدواج معصومين ( ع ) / اس ام اس ازدواج حضرت علی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم که در عرش شور و شوق برپاست برپاگر این بزم شرف ذات خداست گفتم به خرد چه اتفاق افتاده گفتا که عروسی علی و زهراست سالروز ازدواج حضرت علی ع و زهرا س مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1372

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگها خوب بدانند در این ایل غریب / گر پدر رفت، تفنگ پدری هست هنوز گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند / شیرمردی چو علی خامنه ای هست هنوز گر امام شهدا نیست کنون در برمان /  خلف صالح و مظلوم علی هست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب زشادی هر وجودی خویش را گم کند   گردون تماشای زمین با چشم اَنجُم می کند   امشب که گاه شادی بی حدّ و بی اندازه شد   با دست جانان دفتر عشق علی ، شیرازه شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزمی که حق آراسته الحق تماشایی بُوَد   جبریل مأمورست و فکر مجلس آرایی بود   میکال از عرش آمده گرم پذیرایی بود   چشم کواکب خیره گر از چرخ مینایی بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقد علی و فاطمه در آسمان بسته شد   در آسمان بسته شد در کهکشان ها بسته شد   زین نرگس و سوسن دگر چشم و زبان بسته شد   راه یقین ها باز شد ، پای گمان ها بسته شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دست اسرافیل بین ، صورش شده ساز و دُهُل   با نور، دعوتنامه بفرستاده هادیّ سُبُل   امضا ، ز ختم المرسلین ؛ گیرندگان ، خیل رُسل   هرکس که آید همرهش نی دسته گل ؛ یک باغ گل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب خدا لطف نهان خود هویدا میکند   امشب تفاخر فرش بس بر عرش أعلا میکند   امشب دو تا را جفت هم ، از صنع یکتا میکند   یعنی علی ماهِ رخ زهرا تماشا میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب علی در خانه خود شمع محفل می برد   کشتی عصمت ، نا خدا را سوی ساحل می برد   مشکل گشای عالمی، حل مسائل می برد   انسان کامل را ببین ، با خود مکمل می برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان   خورشید و مه تبریک گو بر وصلت و پیوندشان   شادی زهرا و علی پیداست از لبخندشان   لبخندشان دارد نشان از خاطر خرسندشان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق علی امروز چه منجلی است / امروز زهرا مهمان دل علی است   دل علی، امروز عرشی تر از همیشه است / امروز علی عاشق تر از همیشه است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قامت دامادی مولا تماشا دارد امشب / او چه کم دارد عروسی مثل زهرا دارد امشب سالروز پیوند خوشبوترین گلهای گیتی، تبریک و تهنیت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب پیوند مرتضی و فاطمه علیهاالسلام نیست؛ بلکه امشب، شب تجدید یگانگی انسان با ذات خداست و مبارک باد بر همه کائنات، این لبخند بی زوال پروردگار در گستره خلقت خویش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مظهر احسان و جود خالق یکتا علیست / نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علیست در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها / در مقام همسری، زیبنده ی زهرا علیست صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشن‏ترین تلاقی آیینه و آب، در آوازهای روشن شهر زمزمه می‏شود و دو بهار، توأمان، در فصلی گم شده در تاریخ، از راه می‏رسند و باهم پیوند می‏خورند. سالروز ازدواج حضرت علی ع و زهرا س مبارک باد

گروه پیامک ازدواج معصومين ( ع ) / اس ام اس ازدواج حضرت علی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم که در عرش شور و شوق برپاست برپاگر این بزم شرف ذات خداست گفتم به خرد چه اتفاق افتاده گفتا که عروسی علی و زهراست سالروز ازدواج حضرت علی ع و زهرا س مبارک باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1372

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگها خوب بدانند در این ایل غریب / گر پدر رفت، تفنگ پدری هست هنوز گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند / شیرمردی چو علی خامنه ای هست هنوز گر امام شهدا نیست کنون در برمان /  خلف صالح و مظلوم علی هست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب زشادی هر وجودی خویش را گم کند   گردون تماشای زمین با چشم اَنجُم می کند   امشب که گاه شادی بی حدّ و بی اندازه شد   با دست جانان دفتر عشق علی ، شیرازه شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزمی که حق آراسته الحق تماشایی بُوَد   جبریل مأمورست و فکر مجلس آرایی بود   میکال از عرش آمده گرم پذیرایی بود   چشم کواکب خیره گر از چرخ مینایی بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقد علی و فاطمه در آسمان بسته شد   در آسمان بسته شد در کهکشان ها بسته شد   زین نرگس و سوسن دگر چشم و زبان بسته شد   راه یقین ها باز شد ، پای گمان ها بسته شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دست اسرافیل بین ، صورش شده ساز و دُهُل   با نور، دعوتنامه بفرستاده هادیّ سُبُل   امضا ، ز ختم المرسلین ؛ گیرندگان ، خیل رُسل   هرکس که آید همرهش نی دسته گل ؛ یک باغ گل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب خدا لطف نهان خود هویدا میکند   امشب تفاخر فرش بس بر عرش أعلا میکند   امشب دو تا را جفت هم ، از صنع یکتا میکند   یعنی علی ماهِ رخ زهرا تماشا میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب علی در خانه خود شمع محفل می برد   کشتی عصمت ، نا خدا را سوی ساحل می برد   مشکل گشای عالمی، حل مسائل می برد   انسان کامل را ببین ، با خود مکمل می برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان   خورشید و مه تبریک گو بر وصلت و پیوندشان   شادی زهرا و علی پیداست از لبخندشان   لبخندشان دارد نشان از خاطر خرسندشان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق علی امروز چه منجلی است / امروز زهرا مهمان دل علی است   دل علی، امروز عرشی تر از همیشه است / امروز علی عاشق تر از همیشه است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قامت دامادی مولا تماشا دارد امشب / او چه کم دارد عروسی مثل زهرا دارد امشب سالروز پیوند خوشبوترین گلهای گیتی، تبریک و تهنیت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب پیوند مرتضی و فاطمه علیهاالسلام نیست؛ بلکه امشب، شب تجدید یگانگی انسان با ذات خداست و مبارک باد بر همه کائنات، این لبخند بی زوال پروردگار در گستره خلقت خویش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مظهر احسان و جود خالق یکتا علیست / نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علیست در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها / در مقام همسری، زیبنده ی زهرا علیست صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشن‏ترین تلاقی آیینه و آب، در آوازهای روشن شهر زمزمه می‏شود و دو بهار، توأمان، در فصلی گم شده در تاریخ، از راه می‏رسند و باهم پیوند می‏خورند. سالروز ازدواج حضرت علی ع و زهرا س مبارک باد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران