0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

همه الگوهای پیامک و اس ام اس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراز احساسات دوستم به من: هر یک ساعت بدون تو،برای من شصت دقیقه میگذره!! به همین برکت قسم... دوست من دارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه گرم تو به اون غریبه از زندگی سردم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت پدر روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر غرق گناه دیگرانیم که فراموش میکنیم قاضی خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم وقتی بچه بودم موقع ساخت اهرام ثلاثه مصر تو هرم خئوپوس یک سنگ رو طوری جا به جا کردم که اگه الان برش داری تا 200 سال دیگه خراب میشه حواست باشه کسی نفهمه دمت گرم داداش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوسک رو دیوار راه می رفت رفتم دمپایی برداشتم بکشمش مامانم گفت:می خوای بکشیش؟ گفتم پ ن پ می خوام پاش کنم تندتر راه بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـجـوری کـه دآریــم پـیـش مـیـریـم چـنـد وقـت دیـگـه بـایـد بـه دخـتـرامـون بـگـیـم : مـگـه پـسـری کـه ابـروهـاتـو بـرداشـتـی ؟ :| وآلـآ بـه قـرآن :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم.. چادری که سرت میکنی حرمت داره... ارثیه فاطمه است... اگه ارثیه فاطمه رو انتخاب کردی...مثله فاطمه مواظبش باش... حرمتشو نشکن..قداستشو حفظ کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جوانمردی فقط ایستگاهش مانده ایستگاه بعد علی آباد …. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ماراب جبرهم ک شده سربزیرکن.......خیری ندیدم ازاین همه اختیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند زمین را گرد آفرید تا هر وقت فکر کردی به آخر دنیا رسیدی ! درست تو نقطه آغاز باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوش به سلامی هستیم که جوابش واجب است! "السلام علیک یا اباصالح المهدی (عج الله)"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــق یعنــــــی:چشات داره کور میشـه ازبیـخوابـی اما لـذت فکـــــر کردن به او تاصبــح ولـــت نکنــــه............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی خاک می دهند دست هایم . . . خاطرات کهنه را دفن کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من انتظارم از اطرافیانم در حده گوه نخوردنه! آیا این انتظار زیادیه؟؟؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي ات سه چيز را تجربه كن دوست داشتن را براي تجربه عاشق شدن را براي هدف فراموش كردن را براي قبول واقعيت . . .

همه الگوهای پیامک و اس ام اس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراز احساسات دوستم به من: هر یک ساعت بدون تو،برای من شصت دقیقه میگذره!! به همین برکت قسم... دوست من دارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه گرم تو به اون غریبه از زندگی سردم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت پدر روزت مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر غرق گناه دیگرانیم که فراموش میکنیم قاضی خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف میکنم وقتی بچه بودم موقع ساخت اهرام ثلاثه مصر تو هرم خئوپوس یک سنگ رو طوری جا به جا کردم که اگه الان برش داری تا 200 سال دیگه خراب میشه حواست باشه کسی نفهمه دمت گرم داداش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوسک رو دیوار راه می رفت رفتم دمپایی برداشتم بکشمش مامانم گفت:می خوای بکشیش؟ گفتم پ ن پ می خوام پاش کنم تندتر راه بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـجـوری کـه دآریــم پـیـش مـیـریـم چـنـد وقـت دیـگـه بـایـد بـه دخـتـرامـون بـگـیـم : مـگـه پـسـری کـه ابـروهـاتـو بـرداشـتـی ؟ :| وآلـآ بـه قـرآن :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهرم.. چادری که سرت میکنی حرمت داره... ارثیه فاطمه است... اگه ارثیه فاطمه رو انتخاب کردی...مثله فاطمه مواظبش باش... حرمتشو نشکن..قداستشو حفظ کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جوانمردی فقط ایستگاهش مانده ایستگاه بعد علی آباد …. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ماراب جبرهم ک شده سربزیرکن.......خیری ندیدم ازاین همه اختیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند زمین را گرد آفرید تا هر وقت فکر کردی به آخر دنیا رسیدی ! درست تو نقطه آغاز باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوش به سلامی هستیم که جوابش واجب است! "السلام علیک یا اباصالح المهدی (عج الله)"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــق یعنــــــی:چشات داره کور میشـه ازبیـخوابـی اما لـذت فکـــــر کردن به او تاصبــح ولـــت نکنــــه............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی خاک می دهند دست هایم . . . خاطرات کهنه را دفن کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من انتظارم از اطرافیانم در حده گوه نخوردنه! آیا این انتظار زیادیه؟؟؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي ات سه چيز را تجربه كن دوست داشتن را براي تجربه عاشق شدن را براي هدف فراموش كردن را براي قبول واقعيت . . .