به وسیله این متد می توانید از وضعیت دسته ای از پیامک های ارسالی اطلاع پیدا کنید.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

 

نتایج وضعیت پیامک های ارسالی

کد عددی کد حرفی تعبیر پیام سیستم
0 NotFound  کاربر پیامی را درخواست کرده که وجود ندارد
1 DoNotSend در انتظار تاریخ  ارسال
2 InQueue در حال ارسال
3 Sent ارسال شده
4 InsufficientCredit موجودی ناکافی
6 Block مسدود شده
9 NotDeliverdSmsAdvertisingBlock تحویل نشده – مسدودی پیامک تبلیغاتی
10 NotDeliverdBlackList تحویل نشده – بلک لیست
11 NotDeliverdDelay تحویل نشده – تاخیر مجاز
8 NotDeliverdCanceled تحویل نشده – لغو شده
13 NotDeliverdNoViber تحویل نشده – شماره غیر وایبری
14 NotDeliverdFiltering تحویل نشده – فیلترینگ پیامک
15 WaitingForRecheckInOprator به دلیل قطع شدن اینترنت یا .. این بسته نامشخص باقی مانده و باید تک تک پیامک هایش با اپراتور بررسی شود که تکراری ارسال نشود
16 OpratorFault زمانی که شماره در لیست مجاز ارسالی در اپراتور مربوطه نباشد این وضعیت میخوره 
17 NotDeliveredBlocked به هر دلیل نامشخصی ارسال نشد
18 SendedButStatusNotUpdated در قسمت کنترل مجدد اپراتور مشخص شد که ارسال شده ولی وضعیتش هنوز به روزرسانی نشده
19 NotDeliveredDuplicate تکراری بوده مخصوصا در ارسال منطقه ای 
20 NotDeliveredBlockPanel تحویل نشده - مسدودی پنل
21 NotDeliveredUnknownNumber تحویل نشده - شماره نادرست
22 WaitingForDeliveryBeforeSend در صف ارسال مخابرات
23 NotDeliveredUnAccessible تحویل نشده - عدم دسترسی
24 NotDeliveredNotAnswered         تحویل نشده - عدم پاسخ
25 NotDeliveredLineIsBusy تحویل نشده - مشغولی

 

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 Ids بله لیست عددی این پارامتر آرایه ای از Integer می باشد که هر عضو آن عدد منحصر به فرد تخصیص داده شده به هر پیامک ارسالی است.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
Status
عددی این پارامتر از جنس Integer می باشد (مابین 0 تا 5) و مقدار آن بیانگر وضعیت درخواست شماست که آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر. بر اساس جدول نتایج موجود در بخش توضیحات کلی می توانید نتیجه درخواست خود را بررسی کنید.
2
Exception
عددی این پارامتر از جنس String است و چناچه درخواست شما با خطا مواجه شده باشد، مقدار این پارامتر شرح خطای رخ داده شده خواهد بود.
3
Data
لیست عددی مقدار این پارامتر آرایه ای از Integer می باشد که مقدار آن عددی است بین ۰ تا ۲۵ . بوسیله جدول نتایج وضعیت پیامک های ارسالی میتوانید از وضعیت هر پیامک ارسال شده اطلاع پیدا کنید.