با استفاده از این متد می توانید در یک درخواست چندین پیامک با متن های متفاوت را برای شماره های مختلف ارسال کنید. در این متد شما به همراه درخواست خود یک لینک و یک Id را نیز ارسال می کنید تا زمانیکه نتیجه ارسال مشخص شد از طرف سرور نیک اس ام اس Id مشخص شده به لینک مورد نظر شما پست شود و از نتیجه ارسال با خبر گردید. در این روش با ارسال درخواست شما سریعا پاسخ دریافت کرده و نتیجه ارسال ها بعدا از طریق لینک ارسال شده مشخص می شود.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.mustDo' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.defualtValue' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1 Username بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن نام کاربری شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
2 Password بله متن این پارامتر از جنس string می باشد و مقدار آن کلمه عبور شما برای ورود به پنل نیک اس ام اس می باشد.
3 SenderNumber بله متن این متغییر از جنس string می باشد که مقدار‌ آن برابر است با شماره اختصاصی مورد استفاده برای ارسال پیامک.
4 SendDate خیر تاریخ این پارامتر از جنس Date می باشد و مقدار آن تاریخ و زمانی است که در آن زمان باید پیامک ارسال شود.
5 P2P بله لیست Object این پارامتر از جنس دیکشنری هایی است که کلید آن شماره تلفن دریافت کننده و مقدار آن متن ارسالی به این شماره می باشد.
6 LocalIds خیر لیست عددی این پارامتر آرایه ایست از اعداد منحصر به فردی که توسط کاربر به هر پیامک ارسالی تخصیص داده می شود تا بعدا برای دسترسی به وضعیت پیامک ها از این کدها استفاده می شود
7 CallbackId بله عددی عددی منحصر به فرد برای این درخواست که توسط کاربر تعریف شده و در زمان ارسال پست نتایج به لینک کاربر این عدد نیز پست می شود تا نشان دهنده این درخواست باشد.
8 CallbackUrl بله متن لینکی که توسط کاربر تعریف میشود تا در زمان مشخص شدن نتایج، توسط نیک اس ام اس به این لینک پستی ارسال شده و وضعیت پیامک ها ارسال می گردد.
{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
Id
عددی این متغییر از جنس integer بوده که یک عدد یکتا تخصیص داده شده برای درخواست ارسال پیامک شماست.
2
NikIds
لیست عددی این متغییر آرایه ای از متغییرهای long است که برای هر پیام ارسال شده به هر شماره تخصیص داده شده است. از این مقدار می توانید برای پیگیری وضعیت ارسال هر پیامک استفاده خواهد شد.
3
WarningMessages
متن در صورتی که خطایی در ارسال رخ داده باشد این متغییر شرحی درباره خطای رخ داده شده به شما می دهد.
4
Status
عددی این پارامتر از جنس Integer می باشد (مابین 0 تا 5) و مقدار آن بیانگر وضعیت درخواست شماست که آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر. بر اساس جدول نتایج موجود در بخش توضیحات کلی می توانید نتیجه درخواست خود را بررسی کنید.