با استفاده از این متد می توانید زمان سرور نیک اس ام اس را دریافت کنید. توجه داشته باشید استفاده از این متد نیاز به هیچ ورودی ندارد.

برای استفاده از این متد می توانید از یکی از روش های SOAP Api و یا Rest Api استفاده نمایید. که در بخش پیاده سازی روش ها شرح داده شده است.

{{:: 'controllers.documentation.titleTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.typeTable' | translate }} {{:: 'controllers.documentation.description' | translate }}
1
result
تاریخ تاریخ و ساعت سرور