0%

پایبندی به ارزش ها و تمرکز بر اهداف

پیاده سازی و عرضه نرم افزارهای تجاری به صورت یکپارچه و مولفه محور با بهره گیری از منابع درون سازمانی و برون سازمانی در قالب همکاری با شرکت های داخلی و خارجی از یک طرف و سهیم بودن در پیشرفت همه جانبه و توسعه متوازن کشور از طرفی ديگر، مهمترین رسالت و مسئولیت شرکت نیک اس ام اس بعنوان یکی از پیشرو ترین شرکت های بخش خصوصی است. این هدف عالی تنها با در خدمت گرفتن دانش روز جهان و بهره بردن از آخرین دستاوردهای اطلاعاتی و دانش محور میسر خواهد شد. مجموعه نیک اس ام اس در سایه الطاف خداوند متعال در راستای حفظ اصول و ارزشهای انسانی و به جهت همیاری در تعالی بشریت و خدمت رسانی در حوزه علم و فن آوری، با مجموعه ای از متخصصان متعهد پایه ریزی گردیده و باورهای خود را بر پايه اصول برگزيده زير استوار نموده است:

  • اعتلای میهن عزیزمان ایران در ابعاد اقتصادی، علمی، فناوری و مدیریتی.
  • همیاری در توسعه بنگاه های اقتصادی مبتنی بر تولید نرم افزارهای توسعه یافته.
  • حمایت و هدایت جوانان در جهتی مطلوب بر اساس ایجاد فرصت های شغلی مناسب.
  • مدیریت استعداد ها و بهره گیری از پتانسیل های ایجاد شده در راستای توسعه همه جانبه.
  • فعالیت اقتصادی در جهت کسب منفعت برای بهره گیری سهام داران، کارکنان و سایر ذینفعان.
  • طراحی، تولید و توسعه محصولات و خدمات نوین، دانش محور و قابل عرضه در بازارهای بین المللی.

شرکت نیک اس ام اس با توجه به جایگاه ویژه خود در صنعت، هدف و محور اصلی فعالیت های خود را دستیابی به رضایت و خشنودی بیش از پیش مشتریان قرار داده است و برای توسعه ی کمی و کیفی فعالیت های خود همواره بر اصول زیر پایبند بوده است:

مسئولیت پذیری

با توجه به اینکه محصولات نیک اس ام اس با برنامه ریزی جامع و با رعایت بالاترین استاندارد های بین المللی خلق می گردد، همواره خود را در قبال تصمیمات و عملکردمان مسئول می دانیم.

مشارکت سازنده

نیک اس ام اس تلاش دارد با تمام توان، مشارکتی پویا و تعاملی سازنده با مشتریان، شرکای تجاری، دولت و جامعه داشته باشد.

کار تیمی

تشویق کار تیمی در جهت دستیابی به اهداف و آرمان های مشترک از ویژگی هایمان است. ما خانواده ای هستیم که بالندگی خود را در ارتقای توانایی تک تک اعضایمان می دانیم.

خلاقیت و نوآوری

نیک اس ام اس معتقد است که خلاقیت، نوآوری، چابکی و انعطاف پذیری که از شاخص های حیاتی یک سازمان پیشرو و زنده محسوب می شوند، باید به طور مداوم در لایه های مختلف شرکت تقویت شوند تا سطح کیفی خدمات به آنچه که در سیاست های کلی شرکت به عنوان هدف نهایی در نظر گرفته شده است، نزدیک شود.

رقابت سالم و سازنده

برقراری ارتباط دوستانه و منطقی با شرکت های همکار، همکاری های مشترک و متقابل با آنان، رقابت سازنده و اصولی با رقبا، بدون تخریب و یا ضربه زدن به آنها و توسعه ی تعامل هم افزا با شرکت های همکار از جمله ی ارزش ها و اصول بسیار مهم فعالیت های شرکت نیک اس ام اس به شمار می آید.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران