0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

پیشگام بودن در مسیر تعالی

شرکت نیک اس ام اس جز اولین ارائه دهندگان خدمات مبتنی بر وب (اینترنت) در کشور است.

فناوری ارائه این خدمات بر اساس نوآوری و بهبود مستمر، برگرفته از تجارب و دانش جهانی جهت ارائه خدمات مطمئن و امن برای مردم، ویژگی ممتاز نیک اس ام اس بوده و شرکت همواره تلاش می کند که با بکارگیری فناوری های جدید همواره در جهت بروزرسانی و افزایش کارایی محصولات و خدمات خود، پیشرو باشد. ایجاد این باور که نیک اس ام اس در کار خود بهترین است، مستلزم توسعه مستمر امکانات و تجهیزات فنی است. شرکت همواره تلاش کرده با ایجاد تنوع منطقی، جذاب، کارآمد و مدرن، رضایت مشتریان خود را ارتقاء و آنها را به مشتریان وفادار تبدیل کند. افزایش مستمر رضایت مشتری نیز نیازمند ایجاد ساز و کاری برای حفظ و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات خواهد بود و نوآوری، خلاقیت و افزایش مستمر بهره وری، زمینه های نایل شدن به این مهم را برای نیک اس ام اس فراهم می آورد. تربیت نیروی انسانی موثر و کارآمد، رعایت استانداردهای فناوری و قانونی کشور، ایجاد فرآیند تبدیل دانش به ثروت از طریق گسترش واحد تحقیق و توسعه و بهره مندی شرکت ازدانش روز، پشتوانه منابع و سرمایه های انسانی شرکت است. نیک اس ام اس به دنبال اشتغال شایسته و پایدار، حفظ ایمنی، سلامتی و شخصیت کارمندان و همراهان خود است، در این راستا و به منظور ایجاد شفافیت لازم، قوانین وضع شده و متعارف کشور و منطقه حوزه فعالیت خود را شناسایی و رعایت کرده و با ایجاد مکانیسمی هوشمند و صادقانه در بخشهای مدیریتی، کیفیتی و مالی سازمان را در راستای این اهداف هدایت می کند. محیط زیست و مسئولیت اجتماعی نیز به عنوان یکی از دغدغه های ذینفعان به ویژه مشتریان و سازمان های نظارتی در تمامی فعالیتهای شرکت مد نظر و موثر بر تصمیمات است. برای پیشگام بودن در مسیر تعالی، شرکت سود کم و پایدار را به سود بالا و گذرا ترجیح داده، ولی برای تأمین روز افزون منافع سرمایه گذاران و ذینفعان، برنامه ریزی دقیق دارد.