0%

پیشگام بودن در مسیر تعالی

شرکت نیک اس ام اس جز اولین ارائه دهندگان خدمات مبتنی بر وب (اینترنت) در کشور است.

فناوری ارائه این خدمات بر اساس نوآوری و بهبود مستمر، برگرفته از تجارب و دانش جهانی جهت ارائه خدمات مطمئن و امن برای مردم، ویژگی ممتاز نیک اس ام اس بوده و شرکت همواره تلاش می کند که با بکارگیری فناوری های جدید همواره در جهت بروزرسانی و افزایش کارایی محصولات و خدمات خود، پیشرو باشد. ایجاد این باور که نیک اس ام اس در کار خود بهترین است، مستلزم توسعه مستمر امکانات و تجهیزات فنی است. شرکت همواره تلاش کرده با ایجاد تنوع منطقی، جذاب، کارآمد و مدرن، رضایت مشتریان خود را ارتقاء و آنها را به مشتریان وفادار تبدیل کند. افزایش مستمر رضایت مشتری نیز نیازمند ایجاد ساز و کاری برای حفظ و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات خواهد بود و نوآوری، خلاقیت و افزایش مستمر بهره وری، زمینه های نایل شدن به این مهم را برای نیک اس ام اس فراهم می آورد. تربیت نیروی انسانی موثر و کارآمد، رعایت استانداردهای فناوری و قانونی کشور، ایجاد فرآیند تبدیل دانش به ثروت از طریق گسترش واحد تحقیق و توسعه و بهره مندی شرکت ازدانش روز، پشتوانه منابع و سرمایه های انسانی شرکت است. نیک اس ام اس به دنبال اشتغال شایسته و پایدار، حفظ ایمنی، سلامتی و شخصیت کارمندان و همراهان خود است، در این راستا و به منظور ایجاد شفافیت لازم، قوانین وضع شده و متعارف کشور و منطقه حوزه فعالیت خود را شناسایی و رعایت کرده و با ایجاد مکانیسمی هوشمند و صادقانه در بخشهای مدیریتی، کیفیتی و مالی سازمان را در راستای این اهداف هدایت می کند. محیط زیست و مسئولیت اجتماعی نیز به عنوان یکی از دغدغه های ذینفعان به ویژه مشتریان و سازمان های نظارتی در تمامی فعالیتهای شرکت مد نظر و موثر بر تصمیمات است. برای پیشگام بودن در مسیر تعالی، شرکت سود کم و پایدار را به سود بالا و گذرا ترجیح داده، ولی برای تأمین روز افزون منافع سرمایه گذاران و ذینفعان، برنامه ریزی دقیق دارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران