بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نگرانند که چرا بچه ها به حرفمان گوش نمی کنند؟ نگرانی مهمتر اینست که بچه ها همیشه به تماشای ما می نشینند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصــیته منو بابرخوردم اشتباه نگیر ، شخصیتــِ من ، چیزیه که من هستم ، اما برخوردِمن بستگی داره به اینکه "تــو" کی باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می دویم ، و وقتی متوقف می ماند به آن لگد می زنیم ... (شاتو بریان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به خطرناکی شکست است! دلیل : اگر از یک نردبان بالا روی یا پایین بیای به هر حال وضعیت تو متزلزل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش تر کسانی که انتخاب شده اند کم تر تعریف شنیده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻧﺒﺎﺵ! ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ ﺯﺷﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺳﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خوشحال هستي قول نده وقتي عصبانی هستي جواب نده وقتي ناراحت هستي تصميم نگير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه همیشه ب نفع انسان ها نیست, زیرا هیچ حادثه ای 2بار 1شکل رخ نمیدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر هندوانه ،  تمام انسانها چاقوکش هستند... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امروز قدرتمند باشید ولی مطمئن باشید. زمان از شما قدرتمندتر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام نوشتن داستان زندگیتان اجازه ندهید کسی دیگر قلم را در دستش بگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند امید شجاعان است نه آینده ترسوها {نورمن وینسنت پیل}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه، هیچکس سرش شلوغ نیست،همه چی بستگی به اولویتهای آدم داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید به فاصله ها خوش آمد گفت شاید آمده اند تا بخشی از حماقت هایمان را جبران کنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا مثل ديواراي تازه نقاشي شده ميمونن...فقط هستن و نميشه بهشون تكيه كرد..وقتي هم كه تكيه كني خودتو داغون كردي.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که کجای جهان ایستاده ایم. مهم این است که در چه راستایی گام بر میداریم.{{هولمز}}

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نگرانند که چرا بچه ها به حرفمان گوش نمی کنند؟ نگرانی مهمتر اینست که بچه ها همیشه به تماشای ما می نشینند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصــیته منو بابرخوردم اشتباه نگیر ، شخصیتــِ من ، چیزیه که من هستم ، اما برخوردِمن بستگی داره به اینکه "تــو" کی باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می دویم ، و وقتی متوقف می ماند به آن لگد می زنیم ... (شاتو بریان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به خطرناکی شکست است! دلیل : اگر از یک نردبان بالا روی یا پایین بیای به هر حال وضعیت تو متزلزل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش تر کسانی که انتخاب شده اند کم تر تعریف شنیده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻧﺒﺎﺵ! ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ ﺯﺷﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺳﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خوشحال هستي قول نده وقتي عصبانی هستي جواب نده وقتي ناراحت هستي تصميم نگير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه همیشه ب نفع انسان ها نیست, زیرا هیچ حادثه ای 2بار 1شکل رخ نمیدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر هندوانه ،  تمام انسانها چاقوکش هستند... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امروز قدرتمند باشید ولی مطمئن باشید. زمان از شما قدرتمندتر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام نوشتن داستان زندگیتان اجازه ندهید کسی دیگر قلم را در دستش بگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند امید شجاعان است نه آینده ترسوها {نورمن وینسنت پیل}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه، هیچکس سرش شلوغ نیست،همه چی بستگی به اولویتهای آدم داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید به فاصله ها خوش آمد گفت شاید آمده اند تا بخشی از حماقت هایمان را جبران کنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا مثل ديواراي تازه نقاشي شده ميمونن...فقط هستن و نميشه بهشون تكيه كرد..وقتي هم كه تكيه كني خودتو داغون كردي.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که کجای جهان ایستاده ایم. مهم این است که در چه راستایی گام بر میداریم.{{هولمز}}