بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ‌ترین دستاوردها نصیب کسانی می‌شود که به یک آغاز کوچک ، راضی بوده‌اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یک زن آفرید یک مرد… موندم پس این همه نامرد ازکجا پیدا شد ؟!؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام شد، نرو، معرفت تازه از آن لحظه آغاز میشود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه رخ داده است را باید پذیرفت، اما آنچه رخ نداده را می توان به میل خود ساخت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش، ساده راه برو، اما در برخورد با دیگران ساده نباش. زیرا سادگی ات را نشانه میگیرند برای درهم شکستن غرورت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي يك اثر هنريست... نه يك مسئله رياضي... بهش فكرنكن... ازش لذت ببر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها حقیقت را می نویسم ، مرا چه که تلخ است و غمگین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله " آدمی و جایزالخطا " بزرگترین شیره مالوندن سر خودمونه واسه کارای اشتباهمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان سه راه دارد : انديشه ( والاترين راه ) تقليد ( آسان ترين راه ) 
تجربه ( تلخترين راه )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواب ابلهان آنقدر سكوت كرديم كه گفتند حرف حساب جواب ندارد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی لقمان دید کاندر دست داوود همی آهن به معجز موم گردد نپرسیدش چه میسازی که دانست که بی پرسیدنش معلوم گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی بدست خواهی آورد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران را سنگها نمی فهمند،باران را دل نرم خاک درمی یابد. سنگها هم روزی خاک میشوند، آن وقت میفهمند که باران چه میگوید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز به خودت اومدی و دیدی همیشه حق با تو بوده بدون قطعا یه جای کار اشتباه بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های بزرگ بر این باورند که هیچ وقت شکست نمی خورند، چون یا رهای خواهند یافت و یا راهی خواهند ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين موقعيت نيست که بر انسان‌ها تاثير مي‌گذارد بلکه انسان‌ها هستند که موقعيت را تحت تاثير قرار مي‌دهند. بنجامين ديزاييلي

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ‌ترین دستاوردها نصیب کسانی می‌شود که به یک آغاز کوچک ، راضی بوده‌اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یک زن آفرید یک مرد… موندم پس این همه نامرد ازکجا پیدا شد ؟!؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام شد، نرو، معرفت تازه از آن لحظه آغاز میشود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه رخ داده است را باید پذیرفت، اما آنچه رخ نداده را می توان به میل خود ساخت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش، ساده راه برو، اما در برخورد با دیگران ساده نباش. زیرا سادگی ات را نشانه میگیرند برای درهم شکستن غرورت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي يك اثر هنريست... نه يك مسئله رياضي... بهش فكرنكن... ازش لذت ببر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها حقیقت را می نویسم ، مرا چه که تلخ است و غمگین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله " آدمی و جایزالخطا " بزرگترین شیره مالوندن سر خودمونه واسه کارای اشتباهمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان سه راه دارد : انديشه ( والاترين راه ) تقليد ( آسان ترين راه ) 
تجربه ( تلخترين راه )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواب ابلهان آنقدر سكوت كرديم كه گفتند حرف حساب جواب ندارد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی لقمان دید کاندر دست داوود همی آهن به معجز موم گردد نپرسیدش چه میسازی که دانست که بی پرسیدنش معلوم گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی بدست خواهی آورد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران را سنگها نمی فهمند،باران را دل نرم خاک درمی یابد. سنگها هم روزی خاک میشوند، آن وقت میفهمند که باران چه میگوید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز به خودت اومدی و دیدی همیشه حق با تو بوده بدون قطعا یه جای کار اشتباه بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های بزرگ بر این باورند که هیچ وقت شکست نمی خورند، چون یا رهای خواهند یافت و یا راهی خواهند ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين موقعيت نيست که بر انسان‌ها تاثير مي‌گذارد بلکه انسان‌ها هستند که موقعيت را تحت تاثير قرار مي‌دهند. بنجامين ديزاييلي