بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد چشمهایت ، هنوز هم آتشم می زند چه حقیرست این زمستان ، با تمام سرمایش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دور هم که بروی نقطه نمیشوی سه نقطه میشوی در شعرهایم !‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سبزترین خاطره در باغ وجودم دیشب به حضورت غزلی ناب سرودم گفتند که چه داری از این هستی دنیا ؟ گفتم که رفیقی هست همه بود و نبودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتنت از من دلیل می خواهند نازنین چشمانت را قرض می دهی !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از شور و سراسر مهربانی ست کمی سبز و کمی هم آسمانی ست شده متن تمامی خبرها دو چشمت سومین جنگ جهانی ست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه نیستی ، اما صدایت که می زنم شعر و شور و عشق به من باز می گردد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین حسرت که یک شب راکنارت، مانده ام در همان پس کوچه ها در انتظارت مانده ام سرد می آید به چشم مست من چشمت و باز از همین یلدا به عشق آن بهارت مانده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل جوامع امروز این است که به جای اینکه دانش آموزان را مشتاق به یادگیری کنیم مجبور به یادگیری میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرایش ها در زندگی : حقیقت برای لب ها بخشش برای چشم ها نیکوکاری برای دست ها لبخند برای صورت عشق برای قلب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که شخصیتش برای خودش محترم است با گناه کردن به آن توهین نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عقابی پرسیدند: آيا ترس به زمين افتادن را نداری؟ عقاب لبخند زد و گفت : من انسان نيستم كه با كمی به بلندی رفتن تكبر كنم! من در اوج بلندی نگاهم هميشه به زمين است ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد چشمهایت ، هنوز هم آتشم می زند چه حقیرست این زمستان ، با تمام سرمایش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دور هم که بروی نقطه نمیشوی سه نقطه میشوی در شعرهایم !‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سبزترین خاطره در باغ وجودم دیشب به حضورت غزلی ناب سرودم گفتند که چه داری از این هستی دنیا ؟ گفتم که رفیقی هست همه بود و نبودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتنت از من دلیل می خواهند نازنین چشمانت را قرض می دهی !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از شور و سراسر مهربانی ست کمی سبز و کمی هم آسمانی ست شده متن تمامی خبرها دو چشمت سومین جنگ جهانی ست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه نیستی ، اما صدایت که می زنم شعر و شور و عشق به من باز می گردد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین حسرت که یک شب راکنارت، مانده ام در همان پس کوچه ها در انتظارت مانده ام سرد می آید به چشم مست من چشمت و باز از همین یلدا به عشق آن بهارت مانده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل جوامع امروز این است که به جای اینکه دانش آموزان را مشتاق به یادگیری کنیم مجبور به یادگیری میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرایش ها در زندگی : حقیقت برای لب ها بخشش برای چشم ها نیکوکاری برای دست ها لبخند برای صورت عشق برای قلب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که شخصیتش برای خودش محترم است با گناه کردن به آن توهین نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عقابی پرسیدند: آيا ترس به زمين افتادن را نداری؟ عقاب لبخند زد و گفت : من انسان نيستم كه با كمی به بلندی رفتن تكبر كنم! من در اوج بلندی نگاهم هميشه به زمين است ...