بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دوستم داشته باشی و چه از من متنفر باشی در هر صورت بهم لطف میکنی چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبت هستم و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاع باش حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد . . . (جکسن براون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیر المومنین، امام على (ع) : «تباهی و هلاکت اندیشه ها»، غالبا تحت تاثیر «برق طمع ها» است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل همان کاری را ابتدا انجام می دهد که نادان در آخر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر چیزی را که داری بدان قبل از اینکه زمان به تو یادآوری کند : باید قدر چیزی را که داشتی می دانستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهایی که بارها و بارها شما را می آزارند مانند کاغذ سمباده هستند آنها شما را می خراشند و آزار می دهند اما در نهایت شما صیقلی و براق خواهید شد و آنها مستهلک و فرسوده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو گرسنه هرگز سیر نمیشوند، گرسنه علم و گرسنه مال . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در “انتخاب واحد” زندگی ، “صداقت” پیش نیاز همه درسهاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر و پدرای خیلی سختگیر ، بهترین دروغگو ها رو تحویل جامعه میدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند بلکه تنها آرامش امروز را دور میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باشی یا زن ، مرگ تمام ات میکند انسان باش تا جاودانه زندگی کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایت را دورت نچین تا دیوار شوند زیر پایت بگذار تا پله شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر مشکلی راهی است هر چند کوتاه و برای هر راهی مشکلی است هر چند کوچک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آدمهای زندگی شما آنهایی هستند که چایتان پیش هم یخ کرده است . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه تو به توانایی های او ایمان داری وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه او به توانایی های تو ایمان داره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستی کدام برترند ؟ دستی که گره ای رو باز کنه یا چشمی که فقط ببینه و دلسوزی کنه ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دوستم داشته باشی و چه از من متنفر باشی در هر صورت بهم لطف میکنی چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبت هستم و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاع باش حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد . . . (جکسن براون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیر المومنین، امام على (ع) : «تباهی و هلاکت اندیشه ها»، غالبا تحت تاثیر «برق طمع ها» است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل همان کاری را ابتدا انجام می دهد که نادان در آخر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر چیزی را که داری بدان قبل از اینکه زمان به تو یادآوری کند : باید قدر چیزی را که داشتی می دانستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهایی که بارها و بارها شما را می آزارند مانند کاغذ سمباده هستند آنها شما را می خراشند و آزار می دهند اما در نهایت شما صیقلی و براق خواهید شد و آنها مستهلک و فرسوده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو گرسنه هرگز سیر نمیشوند، گرسنه علم و گرسنه مال . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در “انتخاب واحد” زندگی ، “صداقت” پیش نیاز همه درسهاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر و پدرای خیلی سختگیر ، بهترین دروغگو ها رو تحویل جامعه میدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند بلکه تنها آرامش امروز را دور میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باشی یا زن ، مرگ تمام ات میکند انسان باش تا جاودانه زندگی کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایت را دورت نچین تا دیوار شوند زیر پایت بگذار تا پله شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر مشکلی راهی است هر چند کوتاه و برای هر راهی مشکلی است هر چند کوچک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آدمهای زندگی شما آنهایی هستند که چایتان پیش هم یخ کرده است . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه تو به توانایی های او ایمان داری وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه او به توانایی های تو ایمان داره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستی کدام برترند ؟ دستی که گره ای رو باز کنه یا چشمی که فقط ببینه و دلسوزی کنه ؟