بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت چیزی نیست که نوشته می‌شود   آن چیزی است که سعی می‌شود پنهان بماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن   ۱ آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا “به تو” بخندند   ۲ آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا “با تو” بخندند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام شد ، نرو   معرفت تازه از آن لحظه آغاز میشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع غم انگیز در خصوص زندگی ، کوتاه بودن آن نیست   بلکه غم انگیز آن است که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان اول جاییست که عکاسانش برای جایزه   از گرسنگان جهان سوم عکس می گیرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد زدستِ فلکِ شعبده باز / آزاده به ذلـت و گدازاده به ناز   نرگس ز برهنگی سرافکنده به زیر / صد پیرهن حریر پوشیده پیاز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is impossible . زندگي بدون عشق بي معني است و خوبي بدون عشق غير ممکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني ترس از دست دادن تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز برای عاشق شدن، به دنبال باران و بهار و بابونه نباش. گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که ماه را بر لبانت می نشاند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن عشق می آفریند و عشق صداقت ، چه خوب است عاشق باشیم تا هیچ وقت دروغ نگوییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها کار بی چرای عالم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست تو اندازه ی قلبته پس دستت رو برای کسی که دوست داری باز کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آجیل سفره ی عید چند پسته ی لال مانده است. آنها که لب گشودند خورده شدند. آنها که لال مانده اند میشکنند. دندانساز راست میگفت: پسته لال ، سکوتش دندان شکن است. ( حسین پناهی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا!! داده ات نعمت است و نداده ات حکمت و گرفته ات امتحان! ... و من تورا شاکرم همیشه و همه حال به داده و نداده و امتحانت... آنقدرم ده که محتاج نباشم و امتحانی گیر که شرمنده نگردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی وجود خدا باورت بشه ... خدا یه نقطه میزاره زیر باورت و " یاورت" میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلایه ها عیبی ندارد ، کنایه هاست که ویران می کند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت چیزی نیست که نوشته می‌شود   آن چیزی است که سعی می‌شود پنهان بماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن   ۱ آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا “به تو” بخندند   ۲ آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا “با تو” بخندند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام شد ، نرو   معرفت تازه از آن لحظه آغاز میشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع غم انگیز در خصوص زندگی ، کوتاه بودن آن نیست   بلکه غم انگیز آن است که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان اول جاییست که عکاسانش برای جایزه   از گرسنگان جهان سوم عکس می گیرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد زدستِ فلکِ شعبده باز / آزاده به ذلـت و گدازاده به ناز   نرگس ز برهنگی سرافکنده به زیر / صد پیرهن حریر پوشیده پیاز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is impossible . زندگي بدون عشق بي معني است و خوبي بدون عشق غير ممکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني ترس از دست دادن تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز برای عاشق شدن، به دنبال باران و بهار و بابونه نباش. گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که ماه را بر لبانت می نشاند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن عشق می آفریند و عشق صداقت ، چه خوب است عاشق باشیم تا هیچ وقت دروغ نگوییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها کار بی چرای عالم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست تو اندازه ی قلبته پس دستت رو برای کسی که دوست داری باز کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آجیل سفره ی عید چند پسته ی لال مانده است. آنها که لب گشودند خورده شدند. آنها که لال مانده اند میشکنند. دندانساز راست میگفت: پسته لال ، سکوتش دندان شکن است. ( حسین پناهی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا!! داده ات نعمت است و نداده ات حکمت و گرفته ات امتحان! ... و من تورا شاکرم همیشه و همه حال به داده و نداده و امتحانت... آنقدرم ده که محتاج نباشم و امتحانی گیر که شرمنده نگردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی وجود خدا باورت بشه ... خدا یه نقطه میزاره زیر باورت و " یاورت" میشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلایه ها عیبی ندارد ، کنایه هاست که ویران می کند . . .