بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه عشقت را به بیگانگان نگو   چرا که این کلاغهای غریب بر کلاه حصیری مترسک نیز آشیانه می سازند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از آدم‌ها   همیشه نمک‌دان‌ اند   مراقب زخم‌ هایتان باشید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ی مهاجری که مقصودش کوچ است   به ویرانی لانه اش فکر نمی کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه   انسانها را از روی طعم انتخاب کن   نه از روی رنگ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای که یکبار فتح شود ، تفریحگاه عمومی خواهد شد   مواظب قله ات باش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته رو اگه به دوش بکشی کمرت خم میشه   ولی اگه بذاری زیر پات قدت بلند میشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواستان باشد   شهابی که از زندگیتان میگذرد ، ممکنه فقط یه کرم شبتاب بزرگ باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب به رود گفت :   چه کردی که زلالی ؟!   جواب داد :   ” گذشتم “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو میتونیم بگیم   اما گفته ها رو نمى تونیم پس بگیریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نقاش ماهری است   فکر و خیال   وقتی که دانه دانه موهایت را سفید می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن وقت لازم است   اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است . . .   خیانت یک اشتباه نیست   درست‌ترین اتفاق در یک رابطهٔ اشتباه است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش، ساده راه برو   اما در برخورد با دیگران ساده نباش   زیرا سادگی ات رانشانه میگیرند   برای درهم شکستن غرورت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقاب” همیشه تنهاست ، اما “لاشخورها” همیشه با هم هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه رخ داده است را باید پذیرفت   اما آنچه رخ نداده را می توان به میل خود ساخت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه در دنیایی زندگی میکنم که   به آدم عاشق میگن کودن و احمق   ولی به آدم هفت خط میگن مرد زندگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامترین کلماتند که طوفانی را با خود به همراه می آورند .   افکاری که با پای کبوتران پیش می آیند جهان را مسخر می سازند . . .   (نیچه)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه عشقت را به بیگانگان نگو   چرا که این کلاغهای غریب بر کلاه حصیری مترسک نیز آشیانه می سازند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از آدم‌ها   همیشه نمک‌دان‌ اند   مراقب زخم‌ هایتان باشید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ی مهاجری که مقصودش کوچ است   به ویرانی لانه اش فکر نمی کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه   انسانها را از روی طعم انتخاب کن   نه از روی رنگ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای که یکبار فتح شود ، تفریحگاه عمومی خواهد شد   مواظب قله ات باش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته رو اگه به دوش بکشی کمرت خم میشه   ولی اگه بذاری زیر پات قدت بلند میشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواستان باشد   شهابی که از زندگیتان میگذرد ، ممکنه فقط یه کرم شبتاب بزرگ باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب به رود گفت :   چه کردی که زلالی ؟!   جواب داد :   ” گذشتم “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو میتونیم بگیم   اما گفته ها رو نمى تونیم پس بگیریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نقاش ماهری است   فکر و خیال   وقتی که دانه دانه موهایت را سفید می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن وقت لازم است   اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است . . .   خیانت یک اشتباه نیست   درست‌ترین اتفاق در یک رابطهٔ اشتباه است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش، ساده راه برو   اما در برخورد با دیگران ساده نباش   زیرا سادگی ات رانشانه میگیرند   برای درهم شکستن غرورت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقاب” همیشه تنهاست ، اما “لاشخورها” همیشه با هم هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه رخ داده است را باید پذیرفت   اما آنچه رخ نداده را می توان به میل خود ساخت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه در دنیایی زندگی میکنم که   به آدم عاشق میگن کودن و احمق   ولی به آدم هفت خط میگن مرد زندگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامترین کلماتند که طوفانی را با خود به همراه می آورند .   افکاری که با پای کبوتران پیش می آیند جهان را مسخر می سازند . . .   (نیچه)