بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادگی کن تا روشن بمانی   شمع های افتاده خاموش می شوند . . .   (احمد شاملو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گذشتۀ خود هرگز نمی اندیشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم . . .   ( جواهر لعل نهرو )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر بسپاریم که :   بخشنده از دست نمی دهد .   او همواره در حال بدست آوردن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اغلب مدتها به درهایی که شادی را برما بسته است   نگاه می کنیم ولی هیچ گاه کسی را که برایمان درهای شادی را می گشاید نمی بینیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 فریب مشابهت روز و شب ها را نخوریم    امروز، دیروز نیست    و فردا امروز نمی شود  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای غلبه بر تاریکی ها ، سعی کنید اول از همه، چراغ دلتان را روشن نگهدارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمی از جهان، افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند   و نمی توانند بگویند   و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند   ولی همیشه حرف میزنند . . .   (رابرت فراست)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 فریب آرمش دروغین دنیا را نخوریم    دنیا هیچگاه بدون طوفان نبوده است،    آری ، دنیا جای غریبی ست   اینجا حتی پسر نوح بودن بی فایده است   اگرکه با نوح نباشی . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که درزندگیت نقشی داشته اند را دوست بدار   نه آنهایی که برایت نقــش بازی کرده اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که بودنت را قدر نمی دانند   رفتنت را “نامردی” میخوانند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین انسان کسی است که راز دوران دوستی را به وقت کدورت فاش سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو بیگانه ی همدرد   از دو خویشِ بیدرد   با هم نزدیک ترند . . .   (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش   بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب  . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اند   و مغزهای خالی برای پر کردن این تفنگها . . .   (نیچه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه توی قرن ۲۱ “اسکل” به کسی‌ گفته میشه که   قلبی پاک و بی گناه و مهربون داره،آدم فروش و نا رفیق نیست و از پشت خنجر نمیزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاهم به معنای درک کردن نیست   بلکه به معنای توانایی تحمل تفاوتهاست . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادگی کن تا روشن بمانی   شمع های افتاده خاموش می شوند . . .   (احمد شاملو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گذشتۀ خود هرگز نمی اندیشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم . . .   ( جواهر لعل نهرو )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر بسپاریم که :   بخشنده از دست نمی دهد .   او همواره در حال بدست آوردن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اغلب مدتها به درهایی که شادی را برما بسته است   نگاه می کنیم ولی هیچ گاه کسی را که برایمان درهای شادی را می گشاید نمی بینیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 فریب مشابهت روز و شب ها را نخوریم    امروز، دیروز نیست    و فردا امروز نمی شود  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای غلبه بر تاریکی ها ، سعی کنید اول از همه، چراغ دلتان را روشن نگهدارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمی از جهان، افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند   و نمی توانند بگویند   و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند   ولی همیشه حرف میزنند . . .   (رابرت فراست)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 فریب آرمش دروغین دنیا را نخوریم    دنیا هیچگاه بدون طوفان نبوده است،    آری ، دنیا جای غریبی ست   اینجا حتی پسر نوح بودن بی فایده است   اگرکه با نوح نباشی . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که درزندگیت نقشی داشته اند را دوست بدار   نه آنهایی که برایت نقــش بازی کرده اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که بودنت را قدر نمی دانند   رفتنت را “نامردی” میخوانند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین انسان کسی است که راز دوران دوستی را به وقت کدورت فاش سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو بیگانه ی همدرد   از دو خویشِ بیدرد   با هم نزدیک ترند . . .   (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش   بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب  . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اند   و مغزهای خالی برای پر کردن این تفنگها . . .   (نیچه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه توی قرن ۲۱ “اسکل” به کسی‌ گفته میشه که   قلبی پاک و بی گناه و مهربون داره،آدم فروش و نا رفیق نیست و از پشت خنجر نمیزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاهم به معنای درک کردن نیست   بلکه به معنای توانایی تحمل تفاوتهاست . . .