بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از عروسک کمتریم   آنها مرده بودند و زندگی می کردند   ما زندگی می کنیم و مرده ایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن با کسی که دوستش نداری   ونبودن با کسی که دوستش داری هر دو رنج است   پس اگر همچون خود نیافتی   همچون خدا تنها باش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امن‌ترین جای استخر ، قسمت کم عمق آن است   اما نه برای کسی که شیرجه می‌زند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ها رو بگین   قبل از اینکه   به دوستت داشتم تبدیل بشن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوت ، یک جنایت جنگی ست   وقتی ظلمِ ظالم بر مظلوم را می بینی و ساکت می نشینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهرت بیشتر برازنده ی مردگان است   و لباس عاریه ای است که به تن زندگان مضحک مینماید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز داشته هایت را به نداشته هایت نفروش   شاید وقتی به نداشته هایت رسیدی   حسرت داشته هایی را بکشی که ارزان فروختی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“پسته لال”   سکوت دندان شکن است  . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن   نود و پنج درصد خوشبختیها و بدبختی های زندگی ات   ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی منتظر معجزه نباش ، خودت معجزه ی زندگیت باش  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق برای زن سرمایه ای است که تا صد در صد منفعت ندهد   آن را به کسی نمی سپارد . . .   (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر به دولت برسی مست نگردی مردی   گر به ذلت برسی پست نگردی مردی   اهل عالم همه بازیچه دست هوسند   گر تو بازیچه این دست نگردی مردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت در فریب دادن کسی موفق شدی   به این فکر نباش که اون چقدر احمق بوده   به این فکر کن که اون چقدر به تواعتماد داشته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت داشتی یه ادمی رو تو ذهنت بزرگ می کردی   جا واسه پشیمونی هم بذار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی گره ای نیست که در جستجوی گشودن آن باشیم   زندگی واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوب داشتن بهتر از تنهایی و تنهایی بهتر از با هر کس بودن است . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از عروسک کمتریم   آنها مرده بودند و زندگی می کردند   ما زندگی می کنیم و مرده ایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن با کسی که دوستش نداری   ونبودن با کسی که دوستش داری هر دو رنج است   پس اگر همچون خود نیافتی   همچون خدا تنها باش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امن‌ترین جای استخر ، قسمت کم عمق آن است   اما نه برای کسی که شیرجه می‌زند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ها رو بگین   قبل از اینکه   به دوستت داشتم تبدیل بشن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوت ، یک جنایت جنگی ست   وقتی ظلمِ ظالم بر مظلوم را می بینی و ساکت می نشینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهرت بیشتر برازنده ی مردگان است   و لباس عاریه ای است که به تن زندگان مضحک مینماید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز داشته هایت را به نداشته هایت نفروش   شاید وقتی به نداشته هایت رسیدی   حسرت داشته هایی را بکشی که ارزان فروختی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“پسته لال”   سکوت دندان شکن است  . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن   نود و پنج درصد خوشبختیها و بدبختی های زندگی ات   ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی منتظر معجزه نباش ، خودت معجزه ی زندگیت باش  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق برای زن سرمایه ای است که تا صد در صد منفعت ندهد   آن را به کسی نمی سپارد . . .   (شکسپیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر به دولت برسی مست نگردی مردی   گر به ذلت برسی پست نگردی مردی   اهل عالم همه بازیچه دست هوسند   گر تو بازیچه این دست نگردی مردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت در فریب دادن کسی موفق شدی   به این فکر نباش که اون چقدر احمق بوده   به این فکر کن که اون چقدر به تواعتماد داشته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت داشتی یه ادمی رو تو ذهنت بزرگ می کردی   جا واسه پشیمونی هم بذار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی گره ای نیست که در جستجوی گشودن آن باشیم   زندگی واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوب داشتن بهتر از تنهایی و تنهایی بهتر از با هر کس بودن است . . .