بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت همون چیزی هست که همگی به دنبالشیم   ولی واقعیت همون چیزی هست که همه بهش میرسند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر مردم تغییر نکن : این جماعت هر روز تورا جور دیگری می خواهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن   دوست داشتن را برای تجربه   عاشق شدن را برای هدف   فراموش کردن را برای قبول واقعیت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادری به تعداد نیست ، به وفاداری است   یوسف یازده برادر داشت وحسین (ع ) ، تنها عباس (ع) را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزهای تکراری ، استفاده ای غیر تکراری بکنید   شاید هدف از اینهمه تکرار همین باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگفتن، صلاح است، کم گفتن طلا است، پر گفتن، بلا است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتراست منفورباشی به خاطر چیزی که هستی تا محبوب باشی به خاطرچیزی که نیستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند   (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری “   (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بیشتر افکار صرف جفت و جور کردن حرف هایی می شود که هرگز بر زبان جاری نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران برای خوابیدن قصه می گویند،ما قصه خود را می گوییم که دیگران بیدار شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستنی بودن رازی ندارد.   بدون اینکه در مورد دیگران قضاوت کنی به آنها نگاه کن   دنیا را همانگونه که هست ببین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناامیدی اولین قدمی است که شخص به سوی گور برمی‌دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد   من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب   (ناپلئون بناپارت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمقابل سختیها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام   عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی تان! نقش نیشهای مار ” ماروپله” را بازی نکنید   شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد،   همان کس که به شما اعتماد کرده بود . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت همون چیزی هست که همگی به دنبالشیم   ولی واقعیت همون چیزی هست که همه بهش میرسند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر مردم تغییر نکن : این جماعت هر روز تورا جور دیگری می خواهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن   دوست داشتن را برای تجربه   عاشق شدن را برای هدف   فراموش کردن را برای قبول واقعیت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادری به تعداد نیست ، به وفاداری است   یوسف یازده برادر داشت وحسین (ع ) ، تنها عباس (ع) را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزهای تکراری ، استفاده ای غیر تکراری بکنید   شاید هدف از اینهمه تکرار همین باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگفتن، صلاح است، کم گفتن طلا است، پر گفتن، بلا است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتراست منفورباشی به خاطر چیزی که هستی تا محبوب باشی به خاطرچیزی که نیستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند   (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری “   (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بیشتر افکار صرف جفت و جور کردن حرف هایی می شود که هرگز بر زبان جاری نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران برای خوابیدن قصه می گویند،ما قصه خود را می گوییم که دیگران بیدار شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستنی بودن رازی ندارد.   بدون اینکه در مورد دیگران قضاوت کنی به آنها نگاه کن   دنیا را همانگونه که هست ببین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناامیدی اولین قدمی است که شخص به سوی گور برمی‌دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد   من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب   (ناپلئون بناپارت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمقابل سختیها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام   عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی تان! نقش نیشهای مار ” ماروپله” را بازی نکنید   شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد،   همان کس که به شما اعتماد کرده بود . . .