بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن   صداقت با دروغگو   و مهربانی با سنگدل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ای رو که مرده ، هر ۵ دقیقه ۱ بار نبضشو نگیر   دیگه مرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست، مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست   و اگر حق با شما نیست ، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها   اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم   ( ریچارد نیکسون )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود   به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز حس کردی تویه یه زمان عاشق دونفری دومی انتخاب کن   چون اگه واقعا عاشق اولی بودی به عشق دومی گرفتار نمیشدی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور   و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن وقت لازم است، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﯿﺮﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺍﺳﺖ ، ﺗﻮﺷﻤﻊﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻦ   ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ   ﺷﻤﻊ ﺑﺎﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻮﺭﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ   ﺍﯾﻦ همه ی ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽﺍﺯ ﺗﻮﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه در زندگی ، موقعیت هایی پیش میآید که انسان   باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد   اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: “مگه کوری؟”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی، بدان که زندگی می کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ انتظاری از کسی ندارم! و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !   مسئله ، خستگی از اعتماد های شکسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زنده ماندن دوخورشید لازم است .یکی دراسمان ویکی در قلب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا   زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمیماند   امـا آنچه خوب است همیشه زیباست . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن   صداقت با دروغگو   و مهربانی با سنگدل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ای رو که مرده ، هر ۵ دقیقه ۱ بار نبضشو نگیر   دیگه مرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست، مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست   و اگر حق با شما نیست ، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها   اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم   ( ریچارد نیکسون )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود   به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز حس کردی تویه یه زمان عاشق دونفری دومی انتخاب کن   چون اگه واقعا عاشق اولی بودی به عشق دومی گرفتار نمیشدی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور   و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن وقت لازم است، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﯿﺮﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺍﺳﺖ ، ﺗﻮﺷﻤﻊﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻦ   ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ   ﺷﻤﻊ ﺑﺎﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻮﺭﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ   ﺍﯾﻦ همه ی ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽﺍﺯ ﺗﻮﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه در زندگی ، موقعیت هایی پیش میآید که انسان   باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد   اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: “مگه کوری؟”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی، بدان که زندگی می کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ انتظاری از کسی ندارم! و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !   مسئله ، خستگی از اعتماد های شکسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زنده ماندن دوخورشید لازم است .یکی دراسمان ویکی در قلب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا   زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمیماند   امـا آنچه خوب است همیشه زیباست . . .