بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد . . .   (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگان، مردگانی هستند که در تعطیلات به سر می برند . . .   (موریس مترلینگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه اظهارات و گفته های یک فرد خشمگین را در حین مشاجره فراموش نکن . . .   (هنری بیچر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است . . .   (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میتوانی عاقلتر از دیگران باش ، اما این موضوع را به آنان مگو  . . .   (چستر فیلد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا بگذار همیشه خواهان انجام آنی باشم که بیش از توان من است . . .   (میکل آنژ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو زن هرگز با یکدیگر دوستی و محبت نمی ورزند مگر به خاطر توطئه بر علیه زن سوم . . .!   (آلفونس کار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت روی ستون های شکست شکل می گیرد  . . .   (سری چینموی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست . . .   آلبرکامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند . . .   کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند   مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم   و وقتی که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست   بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفادارترین زن ها نه موطلایی ها هستند، نه مو خرمایی ها و نه مو مشکی ها   بلکه مو خاکستری ها هستند!   چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که ” ای کاش” تکیه کلام پیریت نشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بیرحمیست   چه زود پیش چشم عزیزانمان ارزان می شویم   چاره کم کردن رابطه ست که لااقل به مفت نفروشنمان . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد . . .   (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگان، مردگانی هستند که در تعطیلات به سر می برند . . .   (موریس مترلینگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه اظهارات و گفته های یک فرد خشمگین را در حین مشاجره فراموش نکن . . .   (هنری بیچر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است . . .   (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میتوانی عاقلتر از دیگران باش ، اما این موضوع را به آنان مگو  . . .   (چستر فیلد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا بگذار همیشه خواهان انجام آنی باشم که بیش از توان من است . . .   (میکل آنژ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو زن هرگز با یکدیگر دوستی و محبت نمی ورزند مگر به خاطر توطئه بر علیه زن سوم . . .!   (آلفونس کار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت روی ستون های شکست شکل می گیرد  . . .   (سری چینموی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست . . .   آلبرکامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند . . .   کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند   مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم   و وقتی که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست   بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفادارترین زن ها نه موطلایی ها هستند، نه مو خرمایی ها و نه مو مشکی ها   بلکه مو خاکستری ها هستند!   چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که ” ای کاش” تکیه کلام پیریت نشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بیرحمیست   چه زود پیش چشم عزیزانمان ارزان می شویم   چاره کم کردن رابطه ست که لااقل به مفت نفروشنمان . . .