بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند هر آنچه را که می داند نمی گوید و هر آنچه را که بگوید می داند.   (ارسطو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم . . .   (اسکات پک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که   بر خلاف جریان شنا می‌کنند . . .   (والترنیس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند . . .   (بردیر فرانسوی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«عقلانیت باز» آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند   «یکی» در «چند» است و «چند» در «یکی» . . .   (ادگارمون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیات درختان در بخشش میوه است. آنها می بخشند تا زنده بمانند ،   زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند .   (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تپه‌ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد . . .   (ضرب‌المثل ولزی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم . . .   (جانسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار . . .   (گاندی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقریبآ همه مردم بخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن   ویژگی هایی که ندارند ، تلف می کنند . . .   (سامول جانسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غصه هایی بخاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم . . .   (میکل آنژ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ،   درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . . .   (شوپنهاور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد . . .   (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است . . .   (ناپلئون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرینی دارد . . .   (گاندی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد . . .   (ارد بزرگ)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند هر آنچه را که می داند نمی گوید و هر آنچه را که بگوید می داند.   (ارسطو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم . . .   (اسکات پک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که   بر خلاف جریان شنا می‌کنند . . .   (والترنیس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند . . .   (بردیر فرانسوی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«عقلانیت باز» آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند   «یکی» در «چند» است و «چند» در «یکی» . . .   (ادگارمون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیات درختان در بخشش میوه است. آنها می بخشند تا زنده بمانند ،   زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند .   (جبران خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تپه‌ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد . . .   (ضرب‌المثل ولزی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم . . .   (جانسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار . . .   (گاندی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقریبآ همه مردم بخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن   ویژگی هایی که ندارند ، تلف می کنند . . .   (سامول جانسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غصه هایی بخاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم . . .   (میکل آنژ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ،   درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . . .   (شوپنهاور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد . . .   (ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است . . .   (ناپلئون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرینی دارد . . .   (گاندی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد . . .   (ارد بزرگ)