بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاصله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا نمیخواهی دیگر میدانم حتی اگر مرا ببینی هم نمیشناسی مرا دیگر میدانم اینک همان نامه ای که برایم نوشتی را میخوانم چه عاشقانه نوشته ای همیشه با تو میمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم نمیدانم اینجا چه فصلیست که من کال ماندم و به تو نمی رسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر آمد صدایم کرد و رفت با صدایش آشنایم کرد و رفت نوبت اوج رفاقت که رسید ناگهان تنها رهایم کرد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس افتاده ام فکر رهایی نیستم دل به عشقت داده ام فکر جدایی نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتانت را به من قرض بده… برای شمردن لحظه های نبودنت کم آورده ام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از فاصله ی ماه به من دورتری ولی انگار همین جا و همین دورو بری ماه میتابد و انگار تویی میخندی باد می آید و انگار تویی میگذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل این که این دل، آدم بشو نیست ! با لبخندت خر می شود و با دوریت سگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استخوان هایم را به دانشمندان بسپارید … شاید بفهمند نه یخبندانی بود نه بیماری مهلکی ! من از دوری تو منقرض شدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم، دیدم فاصله بینمان در ورق جا نمی شود، کمی نزدیکتر بیا میخواهم با تو بودن را حس کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارم از بهر فراقت به کجا سر بزنم شوق دیدار تو دارم ، به کجا پر بزنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صبورم اما … بی دلیل از قفس کهنه ی شب میترسم بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند میترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقـدر نیستـی کــه گاهــی حـــس مـی کنـم عشــق را نسیـه به مـن داده ای بی تـابــم ! نقـــد می خــواهـمــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین من و تو مرگ نمی تواند جدایی بیندازد… فاصله که دگر هیچ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ چیز مشترکی بین ما نیست تنها آسمانمان یکیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز و فرداهایم ، پس فرداها ، همه و همه خراب شده اند بعد از تو برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها سنگین و نحس اند ، چه کنم ؟ لحظات هم بهانه ات میگیرند رفتی و ردپایت در پس کوچه های قلبم باقی مانده است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاصله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا نمیخواهی دیگر میدانم حتی اگر مرا ببینی هم نمیشناسی مرا دیگر میدانم اینک همان نامه ای که برایم نوشتی را میخوانم چه عاشقانه نوشته ای همیشه با تو میمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم نمیدانم اینجا چه فصلیست که من کال ماندم و به تو نمی رسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر آمد صدایم کرد و رفت با صدایش آشنایم کرد و رفت نوبت اوج رفاقت که رسید ناگهان تنها رهایم کرد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس افتاده ام فکر رهایی نیستم دل به عشقت داده ام فکر جدایی نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتانت را به من قرض بده… برای شمردن لحظه های نبودنت کم آورده ام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از فاصله ی ماه به من دورتری ولی انگار همین جا و همین دورو بری ماه میتابد و انگار تویی میخندی باد می آید و انگار تویی میگذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل این که این دل، آدم بشو نیست ! با لبخندت خر می شود و با دوریت سگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استخوان هایم را به دانشمندان بسپارید … شاید بفهمند نه یخبندانی بود نه بیماری مهلکی ! من از دوری تو منقرض شدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم، دیدم فاصله بینمان در ورق جا نمی شود، کمی نزدیکتر بیا میخواهم با تو بودن را حس کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارم از بهر فراقت به کجا سر بزنم شوق دیدار تو دارم ، به کجا پر بزنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صبورم اما … بی دلیل از قفس کهنه ی شب میترسم بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند میترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقـدر نیستـی کــه گاهــی حـــس مـی کنـم عشــق را نسیـه به مـن داده ای بی تـابــم ! نقـــد می خــواهـمــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین من و تو مرگ نمی تواند جدایی بیندازد… فاصله که دگر هیچ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ چیز مشترکی بین ما نیست تنها آسمانمان یکیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز و فرداهایم ، پس فرداها ، همه و همه خراب شده اند بعد از تو برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها سنگین و نحس اند ، چه کنم ؟ لحظات هم بهانه ات میگیرند رفتی و ردپایت در پس کوچه های قلبم باقی مانده است