بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او مرا به هیچی فروخت .. و من هنوز بر سر آنم که یک تار مویش را به عالمی نفروشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که نیستی به خاطرت بگو بس کند این تلنگر مداوم را ! … آفتاب می خواهد این چشمان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی چه مدتی است گیسوانم پیچ خورده اند ؟! جز تو کسی نمیفهمد گیسوانم شانه ندارند ! و اگر باشی گیسوانم شانه خواهند شد با سرانگشتان عاشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی و کوچه های تنهایی ام را هیچ شمعی روشن نمی کند بی تو هر شب شام ِ غریبان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک رازیست لبخند رازیست عشق رازیست اشک آن شب لبخند عشقم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطراتت صف کشیده اند ! یکی پس از دیگری … حتی بعضی هاشان آنقدر عجولند که صف را بهم زده اند ! و من … فرار می کنم از فکر کردن به تو مثل رد کردن آهنگی که … خیلی دوستش دارم… خیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن !   نه زیبایی تو نه محبوبیت تو مرا مجذوب خود نکرد… تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی من عاشقت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هایی که غرق ابهامند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پای هم پیر شدیم ! من و خیال تو . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست اگر ماهی کوچک دچار آبی دریای بیکران باشد چه فکر نازک غمناکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همســایه ی ِتـو بـودم از پشت ِ پنجــره هـر روز ،   آمـدنَ ت را می دیــدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش چشمانم را می‌بستم و موقعی که باز می‌کردم در آغوش تو بودم. چه بازی قشنگی می‌شد این چشم گذاشتن‌های من و آغوش تو ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای دوست داشتنت مدت هاست آماده ام اما امان از تو! امان از زن ها که همیشه دیر حاضر می شوید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه بکاری درو خواهی کرد جز باد که توفان به بار می آورد، و ما مسافر تازه ی این کویریم توفانی درو می کنیم که نکاشته بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغـوشت جایـی برایـــم بــاز کــن، جایــی که عشــق را بشــود مثـــل بازی هــای کودکـی بــاور کــرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقتا آدم نمیدونه چه مرگشه دلش می خواد دربارش با یکی حرف بزنه ولی نمیدونه با کی ! اگرم یکی پیدا بشه آدم نمیدونه از کجا شروع کنه …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او مرا به هیچی فروخت .. و من هنوز بر سر آنم که یک تار مویش را به عالمی نفروشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که نیستی به خاطرت بگو بس کند این تلنگر مداوم را ! … آفتاب می خواهد این چشمان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی چه مدتی است گیسوانم پیچ خورده اند ؟! جز تو کسی نمیفهمد گیسوانم شانه ندارند ! و اگر باشی گیسوانم شانه خواهند شد با سرانگشتان عاشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی و کوچه های تنهایی ام را هیچ شمعی روشن نمی کند بی تو هر شب شام ِ غریبان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک رازیست لبخند رازیست عشق رازیست اشک آن شب لبخند عشقم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطراتت صف کشیده اند ! یکی پس از دیگری … حتی بعضی هاشان آنقدر عجولند که صف را بهم زده اند ! و من … فرار می کنم از فکر کردن به تو مثل رد کردن آهنگی که … خیلی دوستش دارم… خیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن !   نه زیبایی تو نه محبوبیت تو مرا مجذوب خود نکرد… تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی من عاشقت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هایی که غرق ابهامند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پای هم پیر شدیم ! من و خیال تو . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست اگر ماهی کوچک دچار آبی دریای بیکران باشد چه فکر نازک غمناکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همســایه ی ِتـو بـودم از پشت ِ پنجــره هـر روز ،   آمـدنَ ت را می دیــدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش چشمانم را می‌بستم و موقعی که باز می‌کردم در آغوش تو بودم. چه بازی قشنگی می‌شد این چشم گذاشتن‌های من و آغوش تو ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای دوست داشتنت مدت هاست آماده ام اما امان از تو! امان از زن ها که همیشه دیر حاضر می شوید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه بکاری درو خواهی کرد جز باد که توفان به بار می آورد، و ما مسافر تازه ی این کویریم توفانی درو می کنیم که نکاشته بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغـوشت جایـی برایـــم بــاز کــن، جایــی که عشــق را بشــود مثـــل بازی هــای کودکـی بــاور کــرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقتا آدم نمیدونه چه مرگشه دلش می خواد دربارش با یکی حرف بزنه ولی نمیدونه با کی ! اگرم یکی پیدا بشه آدم نمیدونه از کجا شروع کنه …