بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی نامِ دیگر پاییز است، هرچه عمیق تر برگریزانِ خاطره هات بیشتر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم به نوشتن نمی رود اما دلم مدام تو را می نویسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خواب ترا دیده ام همینجا بودی کنار من!! نشسته بر سفره ی ساده ای که نان و سبزی داشت!! کنار من!!! در لحظه های گیج و منگ صبحگاهی… من خواب ترا دیده ام و این یعنی… نمیتوانم فراموشت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـهـره ام از نـبـودنـت نـیـسـت . . . دلـهـره ام از دل دل کـردنـت بـرای بـودنـت اسـت . . . تـ ـو نـگـران فـرامـوشـی ات نـبـاش . . .    مـ ـن بـا یـک شـیـشـه از عـطـرت زنـدگـی مـیـکـنـم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت رمان هزار و یک شب است که با هر پلک زدنت هزار بار تجدید چاپ میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مینویسم و تو نمیخوانــی! امــــــــــــــا مخاطب که تو باشـــی مدیــــــــونم اگر ننویسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دیده ای ؟ آدم ها از پایان جهان می ترسند عشق من می دانی ؟ فقط وقتی تو نباشی دنیا تمام می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می میرم وقتی تصور میکنم که او هرروز دست هایی را لمس میکند که من هرروز آرزوی داشتن آنها را میکنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ­گویی: دوستت دارم و من به کبوتری تشنه بدل می ­شوم که به کارد گلوگاهش عاشق است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چسبیده‌ام به تو بسانِ انسان به گناهَش هرگز ترکت نمی‌کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حســـرت‌ها را کاشتـــی… زخـــم‌ها را زدی … دیـــگر بس اســـت… چیـــزی نمـــانده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفته‌اَم هر روز پشت پنجره می‌ایستی به « شاید دوباره برگردد! » فکر می‌کنی. چه فایده! هیچ‌کس حتی به اشتباه … دو بار به کوچه‌ی بُن‌بست نمی‌رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــور بــودم کــاش، تــا تــو نــزدیــک مــی‌آمــدی و دستــم را مــی‌گــرفتــی! نــه مثــل حــالا  کــه چشــم، تنهــا جــای خــالــی‌ات را مــی‌بینــد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهرزادِ من! قصه بس است ، این پادشاه سالهاست که خوابیده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بروی یا نروی  فرقی نمیکند همین که احساست نمیکنم، یعنی چمدانت را بسته ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جعبه ی مداد رنگی های خیالم را، در ایام خوش کودکی جا گذاشته ام! آهای غریبه: تو کمی رنگ، برای پیری ام داری!؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی نامِ دیگر پاییز است، هرچه عمیق تر برگریزانِ خاطره هات بیشتر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم به نوشتن نمی رود اما دلم مدام تو را می نویسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خواب ترا دیده ام همینجا بودی کنار من!! نشسته بر سفره ی ساده ای که نان و سبزی داشت!! کنار من!!! در لحظه های گیج و منگ صبحگاهی… من خواب ترا دیده ام و این یعنی… نمیتوانم فراموشت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـهـره ام از نـبـودنـت نـیـسـت . . . دلـهـره ام از دل دل کـردنـت بـرای بـودنـت اسـت . . . تـ ـو نـگـران فـرامـوشـی ات نـبـاش . . .    مـ ـن بـا یـک شـیـشـه از عـطـرت زنـدگـی مـیـکـنـم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت رمان هزار و یک شب است که با هر پلک زدنت هزار بار تجدید چاپ میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مینویسم و تو نمیخوانــی! امــــــــــــــا مخاطب که تو باشـــی مدیــــــــونم اگر ننویسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دیده ای ؟ آدم ها از پایان جهان می ترسند عشق من می دانی ؟ فقط وقتی تو نباشی دنیا تمام می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می میرم وقتی تصور میکنم که او هرروز دست هایی را لمس میکند که من هرروز آرزوی داشتن آنها را میکنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ­گویی: دوستت دارم و من به کبوتری تشنه بدل می ­شوم که به کارد گلوگاهش عاشق است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چسبیده‌ام به تو بسانِ انسان به گناهَش هرگز ترکت نمی‌کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حســـرت‌ها را کاشتـــی… زخـــم‌ها را زدی … دیـــگر بس اســـت… چیـــزی نمـــانده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفته‌اَم هر روز پشت پنجره می‌ایستی به « شاید دوباره برگردد! » فکر می‌کنی. چه فایده! هیچ‌کس حتی به اشتباه … دو بار به کوچه‌ی بُن‌بست نمی‌رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــور بــودم کــاش، تــا تــو نــزدیــک مــی‌آمــدی و دستــم را مــی‌گــرفتــی! نــه مثــل حــالا  کــه چشــم، تنهــا جــای خــالــی‌ات را مــی‌بینــد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهرزادِ من! قصه بس است ، این پادشاه سالهاست که خوابیده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بروی یا نروی  فرقی نمیکند همین که احساست نمیکنم، یعنی چمدانت را بسته ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جعبه ی مداد رنگی های خیالم را، در ایام خوش کودکی جا گذاشته ام! آهای غریبه: تو کمی رنگ، برای پیری ام داری!؟