بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها اتاقم ماه ندارد. چشم هایت را قرض می دهی تا صبح؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آمده‌ای . کسی خانه نیست . باز می‌گردی . و من هم‌چنان ، خوابِ آمدنَ‌ت را با طرحِ لب‌خندی بر لب‌هام ، می‌بینم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن ! این را با تمام وجودت باور کن ؛ که : آن کس که وعده ی همیشه ماندن را می دهد، از همه رفتنی تر است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض می شود جای آلو را خرمالو می گیرد جای دلتنگی را دلتنگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد به خوابم که آمدى بیدارم کنى ببوسمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه از راه رسیده ای ، بمان! اگر بروی باور کن اگر بروی زندگی ، آهنگ غم ناکی بیش نخواهد بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد تو را با خود می بَرَد رهات می کند گیسوهات را بپیچی بر آفتاب رنگین کمان شوی . من آسوده بر ساحل می نشینم فقط نگاهت می کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که باشی رفتن نمیدانی میمانی … سر حرفت میمانی که گفته بودی تا ته دنیا کنارش میمانی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری، اما گاهی با هزار دلیل هم نمی توانی یکی را دوست داشته باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسـرت واقعـی را آن روزی میخــوری کـه مـی بینـى ، بـه انـدازه سـن و سـالت ، زندگـى نکـرده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظاتی هست که زندگی آدم هایی را از هم جدا میکند فقط برای اینکه هر دو بفهمند چقدر برای هم مهم اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تقصیری ندارد این روزها همه باران های دنیا در دل ما آدم ها می بارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را دوست دارم زیرا تنها سقفی ست که زیر آن با تو زیسته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در تقدیرت باشد دنیا هم برای رسیدن به او کوچک است . . . ولی اگر در سرنوشتت نباشد حتی در کوچه بن بست هم به همدیگر نمی رسید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدم ها شبیه درخت های خرمالو بودند ! که در پائیز برگ هایشان را از دست میدهند ولی عشقشان به ثمر می نشیند و زیبایی می آفرینند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها اتاقم ماه ندارد. چشم هایت را قرض می دهی تا صبح؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آمده‌ای . کسی خانه نیست . باز می‌گردی . و من هم‌چنان ، خوابِ آمدنَ‌ت را با طرحِ لب‌خندی بر لب‌هام ، می‌بینم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن ! این را با تمام وجودت باور کن ؛ که : آن کس که وعده ی همیشه ماندن را می دهد، از همه رفتنی تر است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض می شود جای آلو را خرمالو می گیرد جای دلتنگی را دلتنگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد به خوابم که آمدى بیدارم کنى ببوسمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه از راه رسیده ای ، بمان! اگر بروی باور کن اگر بروی زندگی ، آهنگ غم ناکی بیش نخواهد بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد تو را با خود می بَرَد رهات می کند گیسوهات را بپیچی بر آفتاب رنگین کمان شوی . من آسوده بر ساحل می نشینم فقط نگاهت می کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که باشی رفتن نمیدانی میمانی … سر حرفت میمانی که گفته بودی تا ته دنیا کنارش میمانی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری، اما گاهی با هزار دلیل هم نمی توانی یکی را دوست داشته باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسـرت واقعـی را آن روزی میخــوری کـه مـی بینـى ، بـه انـدازه سـن و سـالت ، زندگـى نکـرده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظاتی هست که زندگی آدم هایی را از هم جدا میکند فقط برای اینکه هر دو بفهمند چقدر برای هم مهم اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تقصیری ندارد این روزها همه باران های دنیا در دل ما آدم ها می بارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را دوست دارم زیرا تنها سقفی ست که زیر آن با تو زیسته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در تقدیرت باشد دنیا هم برای رسیدن به او کوچک است . . . ولی اگر در سرنوشتت نباشد حتی در کوچه بن بست هم به همدیگر نمی رسید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدم ها شبیه درخت های خرمالو بودند ! که در پائیز برگ هایشان را از دست میدهند ولی عشقشان به ثمر می نشیند و زیبایی می آفرینند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد . . .