بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های گرانت را خرج رفتنم نکن! بی تو من مفت هم نمی ارزم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم همچون برگ های پاییز غروب که می شود می افتد … نمی دانم درخت زندگیم چند برگ دارد…؟! فقط می دانم پاییز است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای من… “مجازیش” هم غمگین بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبی دارد این “اشک” کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به “کاش”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این بهار چیزی جز جای خالی تو رشد نمی کند . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تمام جمعه ها می دانند غروب های بی تو یعنی چه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم مثل همیشه که تنها میشوم… دیوار اتاق پناهم میدهد… بی پناه که باشی قدر دیوار را میدانی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میشود باران ببارد…؟! این بغض به تنـــــــــهایی… از گلویـــــــــم پــــــــایین… نمی آیـــــــــــــــــــــــــد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــــم کــه میگیرد به خودم وعــــــده های روز خوب را میدهـــــم از همــــان وعده های خوبــی که سالهــــــاست به امیـــــد رسیدنشان تقویــــم را خط خطی میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از اشیا حس دارند … گریه می کنند … مثل بالش من … هر شب غرق اشک است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلی چوبی و پوسیده بر رودخانه ای طغیانگرم چه بیهوده است انتظارِ عبورِ تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب پتروس شهر من خواب است وقتی چشمانم چکه می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی رفتنت را تاب آوردم…! اما دلتنگی غروب های جمعه بعد از تو مرا از پای در آورد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم . . . یک عشق می‌خواهد و یک نفر که بشود دوستش داشت همین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای با تو ماندن قفل سکوتت را باید باز کنم؛ اما کلید همیشه دست تو است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را می بندم ظاهر می شوی. پشتِ پلک هام مگر اتاقِ ظهورِ عکس های توست؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های گرانت را خرج رفتنم نکن! بی تو من مفت هم نمی ارزم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم همچون برگ های پاییز غروب که می شود می افتد … نمی دانم درخت زندگیم چند برگ دارد…؟! فقط می دانم پاییز است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای من… “مجازیش” هم غمگین بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبی دارد این “اشک” کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به “کاش”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این بهار چیزی جز جای خالی تو رشد نمی کند . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تمام جمعه ها می دانند غروب های بی تو یعنی چه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم مثل همیشه که تنها میشوم… دیوار اتاق پناهم میدهد… بی پناه که باشی قدر دیوار را میدانی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میشود باران ببارد…؟! این بغض به تنـــــــــهایی… از گلویـــــــــم پــــــــایین… نمی آیـــــــــــــــــــــــــد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــــم کــه میگیرد به خودم وعــــــده های روز خوب را میدهـــــم از همــــان وعده های خوبــی که سالهــــــاست به امیـــــد رسیدنشان تقویــــم را خط خطی میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از اشیا حس دارند … گریه می کنند … مثل بالش من … هر شب غرق اشک است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلی چوبی و پوسیده بر رودخانه ای طغیانگرم چه بیهوده است انتظارِ عبورِ تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب پتروس شهر من خواب است وقتی چشمانم چکه می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی رفتنت را تاب آوردم…! اما دلتنگی غروب های جمعه بعد از تو مرا از پای در آورد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم . . . یک عشق می‌خواهد و یک نفر که بشود دوستش داشت همین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای با تو ماندن قفل سکوتت را باید باز کنم؛ اما کلید همیشه دست تو است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را می بندم ظاهر می شوی. پشتِ پلک هام مگر اتاقِ ظهورِ عکس های توست؟!