بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت علامت رضایت نیست شاید کسی دارد خفه میشود پشت سنگینی یک بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند آخر خنده گریه است بهانه ای جور کن بخندم بغض بدی در گلو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنس بغض من آنقدر ها هم خوب نیست تا اسمت را می شنود طفلک می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بغض نمی کند مرد گریه نمی کند مرد نمی شکند فقط سیگاری روشن میکند و آرام و بی صدا لابه لای دود و شعر می میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحالت آسمان بغضت که می شکند همه خوشحال می شوند بغض من که می شکند همه می گویند چته باز؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز هم درپس تمام اتفاق هایی که نیوفتاده اند میشکنم! چشمهایت را ببند گوش کن دخترکی دلش را بغل گرفته و زیر آوار بغض های فرو ریخته اش فریاد می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت نبودنت نامردیت هیچکدام نه اذیتم کرد ونه برایم سوال شد فقط یک بغض خفه ام می کند چگونه نگاهت کردکه مرا اینگونه تنها گذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام و چای می نوشم و بغض می کنم هیچکس مرا به یاد نمی آورد این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایم را به آسمان سپردم عزیز خدا بخیر کند باران امشب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها باید سکوت کرد باید تلاطم دریا را درون خود تحمل کرد باید حرف دل را قورت داد باید نشست و دید روزگار چه بر سرت می آورد حتی نمی توان گریه کرد باید بغض کرد باید دم نزد و سکوت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی تو گلومه فک کنم بهش میگن بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک لحظه نبودت را تاب نمی اورد ببین روزهای بی تو با من چه کرده است دیگر گریه هم امانم نمیدهد بغض بعد آزادی هم مرا رهایم نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها بغض میکنند بعد لبخند تقلبی میزنند و در جیب هایشان به دنبال فندک می گردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض لعنتی فشارم میدهد گلویم را کجایی همسفر قدیمی که رفیقت مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامردها چند بغض به یک گلو ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا می شود باران ببارد ؟ این بغض به تنهایی از گلویم پایین نمی رود بخدا…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت علامت رضایت نیست شاید کسی دارد خفه میشود پشت سنگینی یک بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند آخر خنده گریه است بهانه ای جور کن بخندم بغض بدی در گلو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنس بغض من آنقدر ها هم خوب نیست تا اسمت را می شنود طفلک می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بغض نمی کند مرد گریه نمی کند مرد نمی شکند فقط سیگاری روشن میکند و آرام و بی صدا لابه لای دود و شعر می میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحالت آسمان بغضت که می شکند همه خوشحال می شوند بغض من که می شکند همه می گویند چته باز؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز هم درپس تمام اتفاق هایی که نیوفتاده اند میشکنم! چشمهایت را ببند گوش کن دخترکی دلش را بغل گرفته و زیر آوار بغض های فرو ریخته اش فریاد می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت نبودنت نامردیت هیچکدام نه اذیتم کرد ونه برایم سوال شد فقط یک بغض خفه ام می کند چگونه نگاهت کردکه مرا اینگونه تنها گذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام و چای می نوشم و بغض می کنم هیچکس مرا به یاد نمی آورد این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایم را به آسمان سپردم عزیز خدا بخیر کند باران امشب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها باید سکوت کرد باید تلاطم دریا را درون خود تحمل کرد باید حرف دل را قورت داد باید نشست و دید روزگار چه بر سرت می آورد حتی نمی توان گریه کرد باید بغض کرد باید دم نزد و سکوت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی تو گلومه فک کنم بهش میگن بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک لحظه نبودت را تاب نمی اورد ببین روزهای بی تو با من چه کرده است دیگر گریه هم امانم نمیدهد بغض بعد آزادی هم مرا رهایم نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها بغض میکنند بعد لبخند تقلبی میزنند و در جیب هایشان به دنبال فندک می گردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض لعنتی فشارم میدهد گلویم را کجایی همسفر قدیمی که رفیقت مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامردها چند بغض به یک گلو ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا می شود باران ببارد ؟ این بغض به تنهایی از گلویم پایین نمی رود بخدا…