بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز اول گل سرخی برام آوردی گفتی برای همیشه دوستت دارم  روز دوم گل زردی برایم آوردی گفتی دوستت ندارم  روز سوم گل سفیدی برایم آوردی و سر قبرم گذاشتی و گفتی منو ببخش فقط یه شوخی بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست ، این شقایق با نگاهی سرد غمگین میشود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی هایم را به تو هدیه  می کنم اندک بودنش را به من خرده مگیر این تمام سهم من از روزگار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غمگین ترین لحظات زندگیم شادم که کسی نمیداند که چقدر غمگینم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دو بالم را شکستی باورم را پس بده / مانده خالی خالی هستی ام را پس بده دفتر شهر را پر پر کن اما خوب من / اشک های بیت بیت دفترم را پس بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی هست آغوشش را، شانه هایش را به من قرض دهد؟ تا یک دل سیر گریه کنم؟  بدون هیچ سوال و دلداری و نصیحتی.؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسبیح شدم زیر انگشتات ، دانه دانه میرانی ام ، تا خودت را بالا ببری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی با خود فکر میکردم اگر او را با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم اما حالا حاضر نیستم حتی کبریتی روشن کنم تا ببینم کجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا سردو سیاه ، رو لبام ناله و آه سر من بی سایبون ،  نگهم مونده به راه من غمگین و سرد و تو دلم یه گوله درد نه بهاری نه گلی ، پاییزِم پاییزِ زرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میدانستم، ای کاش میدانستم پس از مرگم اولین قطره ی اشک را چه کسی برایم میریزد و آخرین کس که مرا فراموش میکند کیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از تو دلگیرم ، نه از خدا تنها از دلم دلگیرم که نبود این هر دو را نمی تواند تحمل کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره های این خانه تاریکی را قاب گرفته اند بر دیوار !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامتر سکوت کن صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ما از روز تولد خیس بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی من میمانم و لحظه هایی که با بغض میگذرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند! گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز اول گل سرخی برام آوردی گفتی برای همیشه دوستت دارم  روز دوم گل زردی برایم آوردی گفتی دوستت ندارم  روز سوم گل سفیدی برایم آوردی و سر قبرم گذاشتی و گفتی منو ببخش فقط یه شوخی بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست ، این شقایق با نگاهی سرد غمگین میشود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی هایم را به تو هدیه  می کنم اندک بودنش را به من خرده مگیر این تمام سهم من از روزگار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غمگین ترین لحظات زندگیم شادم که کسی نمیداند که چقدر غمگینم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دو بالم را شکستی باورم را پس بده / مانده خالی خالی هستی ام را پس بده دفتر شهر را پر پر کن اما خوب من / اشک های بیت بیت دفترم را پس بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی هست آغوشش را، شانه هایش را به من قرض دهد؟ تا یک دل سیر گریه کنم؟  بدون هیچ سوال و دلداری و نصیحتی.؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسبیح شدم زیر انگشتات ، دانه دانه میرانی ام ، تا خودت را بالا ببری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی با خود فکر میکردم اگر او را با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم اما حالا حاضر نیستم حتی کبریتی روشن کنم تا ببینم کجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا سردو سیاه ، رو لبام ناله و آه سر من بی سایبون ،  نگهم مونده به راه من غمگین و سرد و تو دلم یه گوله درد نه بهاری نه گلی ، پاییزِم پاییزِ زرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میدانستم، ای کاش میدانستم پس از مرگم اولین قطره ی اشک را چه کسی برایم میریزد و آخرین کس که مرا فراموش میکند کیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از تو دلگیرم ، نه از خدا تنها از دلم دلگیرم که نبود این هر دو را نمی تواند تحمل کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره های این خانه تاریکی را قاب گرفته اند بر دیوار !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامتر سکوت کن صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ما از روز تولد خیس بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی من میمانم و لحظه هایی که با بغض میگذرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند! گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی