بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شوقِ پرواز بغل میگیرم آرزوهایم را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر اتفاقی می توان پاسخی یافت جز برای رفتن های نابهنگام … شاید رفتن خود پاسخ یک اتفاق است و هیچکس نمیداند جز آنکه رفته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه نامه های مرا به آتش نکش خون بهای دل من زیاد است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است اتفاقی را انتظار بکشی که خودت هم بدانی در راه نیست …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شوقِ پرواز بغل میگیرم آرزوهایم را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر اتفاقی می توان پاسخی یافت جز برای رفتن های نابهنگام … شاید رفتن خود پاسخ یک اتفاق است و هیچکس نمیداند جز آنکه رفته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه نامه های مرا به آتش نکش خون بهای دل من زیاد است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است اتفاقی را انتظار بکشی که خودت هم بدانی در راه نیست …