بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان چیزی شبیه موهای توست ، سیاه و سرکش و پیچیده خیال کن چه بی بختم من! ، که به نسیمی حتی جهانم آشوب می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام گل قشنگم ، آسمون یه رنگم / کاش بدونی عزیزم ، چقدر برات دلتنگم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم / بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من اندازه ی مشت منه / مشتمو برای تو وا می کنم چشم من اندازه ی پنجره هاست / تو رو بی پرده تماشا می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بستن زلف رها سنگدلی می خواهد / دل شکستن به خدا سنگدلی می خواهد چون دلت حال مرا دید نپرسید چرا / سنگ ماندن به خدا سنگدلی می خواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب تو او را همچو من بر غم گرفتارش مکن در شهر غربت ای خدا هرگز تو ازارش مکن هر چند او از رفتنش چشمان من گریان نمود لیک ای خدای مهربان از غصه پر بارش مکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بارون که رفتی شبم زیرو رو شد یه بغض شکسته رفیق گلو شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس سوختن به تماشا نمی شود آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دلی که شکستی مال من نبود خیلی وقت پیش تقدیم به تو شد خوشحالم چون حالا میتونم جای دل سنگ بذارم تو ســ ــینه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همانطور که از شکستن تکه ای شیشه بر میگردی و نگاهش میکنی وقتی دل مرا شکستی ، یکبار بر میگشتی فقط نیم نگاهی میکردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم که بردم چون کسی رو از دست دادم که دوستم نداشت خوشحالم که باختی چون کسی رو از دست دادی که دوستت داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد از عاشقی تباهی از زندگی مصیبت از دوستی شکستو از سادگی خیانت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بودن خیلی وقته که گذشته بی تو بودن مثل مهر سرنوشته حالا اسم تو را هی زمزمه کردن واسه من نه تو میشه نه فرقی داره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زتو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی تو بمان و دگران وای به حال دگران . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که بودیم ، نبودیم کسی /  کشت ما را غم بی هم نفسی تا که خفتیم همه بیدار شدند /  تا که مردیم همگی یار شدند قدر آن شیشه بدانید که هست /  نه در آن لحظه که افتاد و شکست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی شتاب رفتن من از برای توست / آهسته تر برو که دلم زیر پای توست . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان چیزی شبیه موهای توست ، سیاه و سرکش و پیچیده خیال کن چه بی بختم من! ، که به نسیمی حتی جهانم آشوب می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام گل قشنگم ، آسمون یه رنگم / کاش بدونی عزیزم ، چقدر برات دلتنگم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم / بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من اندازه ی مشت منه / مشتمو برای تو وا می کنم چشم من اندازه ی پنجره هاست / تو رو بی پرده تماشا می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بستن زلف رها سنگدلی می خواهد / دل شکستن به خدا سنگدلی می خواهد چون دلت حال مرا دید نپرسید چرا / سنگ ماندن به خدا سنگدلی می خواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب تو او را همچو من بر غم گرفتارش مکن در شهر غربت ای خدا هرگز تو ازارش مکن هر چند او از رفتنش چشمان من گریان نمود لیک ای خدای مهربان از غصه پر بارش مکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بارون که رفتی شبم زیرو رو شد یه بغض شکسته رفیق گلو شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس سوختن به تماشا نمی شود آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دلی که شکستی مال من نبود خیلی وقت پیش تقدیم به تو شد خوشحالم چون حالا میتونم جای دل سنگ بذارم تو ســ ــینه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همانطور که از شکستن تکه ای شیشه بر میگردی و نگاهش میکنی وقتی دل مرا شکستی ، یکبار بر میگشتی فقط نیم نگاهی میکردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم که بردم چون کسی رو از دست دادم که دوستم نداشت خوشحالم که باختی چون کسی رو از دست دادی که دوستت داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد از عاشقی تباهی از زندگی مصیبت از دوستی شکستو از سادگی خیانت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بودن خیلی وقته که گذشته بی تو بودن مثل مهر سرنوشته حالا اسم تو را هی زمزمه کردن واسه من نه تو میشه نه فرقی داره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زتو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی تو بمان و دگران وای به حال دگران . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که بودیم ، نبودیم کسی /  کشت ما را غم بی هم نفسی تا که خفتیم همه بیدار شدند /  تا که مردیم همگی یار شدند قدر آن شیشه بدانید که هست /  نه در آن لحظه که افتاد و شکست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی شتاب رفتن من از برای توست / آهسته تر برو که دلم زیر پای توست . . .