بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شکستم تا تو را عاشق کنم    بعد من باران فقط آب است و بس    هر که بعد از من سراغت را گرفت    زشت یا زیبا فقط خوابست و بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر است/بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است   توی قرآن خوانده ام ، یعقوب یادم داده است/دلبرت وقتی کنارت نیست ، کوری بهتر است  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه توی قرن ۲۱ اسکل به کسی‌ گفته میشه که   قلبی پاک و بی گناه و مهربون داره   آدم فروش و نا رفیق نیست و از پشت خنجر نمیزنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی مسافری و من آنقدر عاشقم که   سال هاست نماز دلم را شکسته میخوانم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت از غم عشق تو دیوانه شدم / باده بر دست شدم راهی میخانه شدم    آن قدر حسرت میخانه کشیدم که ز شوق /  به تمنای شرابت همچو پیمانه شدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باوفا! مهر تو اندر جان ماست    زندگی بی دوستی زندان ماست    کم بزن آتش دل بی تاب را    یاد خوبت روز و شب مهمان ماست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدند : دوستش داری ؟   گفتم : دنیای من است   گفتند : دوستت دارد ؟   گفتم : تنها سوال من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است   داشتن ِ بعضی ها تنهاترت می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدونستی مهم تر از دلم اعتمادم بود که شکستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محصولها را که برداشت میکنند ، بیچاره مترسکها که فراموش میشوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رو دوست داری ، این یه چیزه !   وقتی کسی تو رو دوست داره ، این یه چیز دیگه !   اما وقتی کسی رو دوست داری که تو رو دوست داره   این یعنی همه چیز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم ، تو در شمالی و من در جنوب   کاش دستی نقشه را از میانه تا کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی بغض من   تقدیم غرورت باد!   غروری که   لذت دریا را به چشمانت حرام کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان چشمانت قسم   اینبار آنچنان رفتنی ام …   که ، کاسه های آب را هم قسم دهی   نه آن روزها باز میگردند و نه من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ، رازیست که در میان حنجره ام دق میکند ، وقتی که نیستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ، آرامش را همچون دانه های برف ، آرام و بیصدا   به سرزمین قلب کسانیکه برایم عزیزند ، بباران . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شکستم تا تو را عاشق کنم    بعد من باران فقط آب است و بس    هر که بعد از من سراغت را گرفت    زشت یا زیبا فقط خوابست و بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر است/بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است   توی قرآن خوانده ام ، یعقوب یادم داده است/دلبرت وقتی کنارت نیست ، کوری بهتر است  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه توی قرن ۲۱ اسکل به کسی‌ گفته میشه که   قلبی پاک و بی گناه و مهربون داره   آدم فروش و نا رفیق نیست و از پشت خنجر نمیزنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی مسافری و من آنقدر عاشقم که   سال هاست نماز دلم را شکسته میخوانم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت از غم عشق تو دیوانه شدم / باده بر دست شدم راهی میخانه شدم    آن قدر حسرت میخانه کشیدم که ز شوق /  به تمنای شرابت همچو پیمانه شدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باوفا! مهر تو اندر جان ماست    زندگی بی دوستی زندان ماست    کم بزن آتش دل بی تاب را    یاد خوبت روز و شب مهمان ماست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدند : دوستش داری ؟   گفتم : دنیای من است   گفتند : دوستت دارد ؟   گفتم : تنها سوال من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است   داشتن ِ بعضی ها تنهاترت می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدونستی مهم تر از دلم اعتمادم بود که شکستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محصولها را که برداشت میکنند ، بیچاره مترسکها که فراموش میشوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رو دوست داری ، این یه چیزه !   وقتی کسی تو رو دوست داره ، این یه چیز دیگه !   اما وقتی کسی رو دوست داری که تو رو دوست داره   این یعنی همه چیز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم ، تو در شمالی و من در جنوب   کاش دستی نقشه را از میانه تا کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی بغض من   تقدیم غرورت باد!   غروری که   لذت دریا را به چشمانت حرام کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان چشمانت قسم   اینبار آنچنان رفتنی ام …   که ، کاسه های آب را هم قسم دهی   نه آن روزها باز میگردند و نه من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ، رازیست که در میان حنجره ام دق میکند ، وقتی که نیستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ، آرامش را همچون دانه های برف ، آرام و بیصدا   به سرزمین قلب کسانیکه برایم عزیزند ، بباران . . .