بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم…    از بین کارهای دنیا…   دل بستن به دلت بیشتر به دلم می چسبد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه های جدول زندگیم را دستان مهربانت یک به یک پر کرد   و رمز جدول چنین بود:   دوستم بدار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم با تو بود   تو ولی سرد شدی   آنقدر سرد که به ناچار گرمایم را به تو بخشیدم   و تو به من تهمت سرد شدن زدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف این گره با یک نگاه تو باز میشد   تمام دندانهایم درد میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به هوا نیستم اما همیشه چشم به آسمان دارم   حال عجیبی ست دیدن همان آسمان   که شاید تو   دقایقی پیش به آن نگاه کرده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد ، پس با تمام سکوتم دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره آسمان …   دلش به خورشیدى خوش است که هر روز دورش میزند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنگ دلم یا که جهان تنگ شده   تیره بصرم یا افق این رنگ شده   گوش من بی حوصله بد میشنود   یا ساز طبیعت خشن آهنگ شده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی   عیش بی یار نشود یار کجاست . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت / زمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافت   دل من نیز با تو بعد از آن پاییز طولانی / دوباره چون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافت. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب رسمی ست رسم آدمیزاد / که دور افتاده را کم میکنند یاد   که دور افتاده حکم مرده دارد / که خاک مرده را کی میبرد باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مه شب مرغ دلم بر سر دیوار تو بود / میپرد از قفس و عاشق دیدار تو بود   خبرت هست که از خوبی خود بی خبری / به خدا خوبتر از خوبتر از خوبتری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که بودنت را قدر نمی دانند   رفتنت را “نامردی” میخوانند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبسم را فراموش نکن   لبخند بی هزینه ات گران ترین هدیه است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سرت رو روی سینه ام بگذاری   هیچ صدایی نخواهی شنید …   قلبِ من طاقت این همه خوشبختی رو نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را ای گل کماکان دوست دارم / به قدر ابر و باران دوست دارم   کجا باشی کجا باشم مهم نیست / تو را تا زنده هستم دوست دارم  . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم…    از بین کارهای دنیا…   دل بستن به دلت بیشتر به دلم می چسبد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه های جدول زندگیم را دستان مهربانت یک به یک پر کرد   و رمز جدول چنین بود:   دوستم بدار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم با تو بود   تو ولی سرد شدی   آنقدر سرد که به ناچار گرمایم را به تو بخشیدم   و تو به من تهمت سرد شدن زدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف این گره با یک نگاه تو باز میشد   تمام دندانهایم درد میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به هوا نیستم اما همیشه چشم به آسمان دارم   حال عجیبی ست دیدن همان آسمان   که شاید تو   دقایقی پیش به آن نگاه کرده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد ، پس با تمام سکوتم دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره آسمان …   دلش به خورشیدى خوش است که هر روز دورش میزند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنگ دلم یا که جهان تنگ شده   تیره بصرم یا افق این رنگ شده   گوش من بی حوصله بد میشنود   یا ساز طبیعت خشن آهنگ شده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی   عیش بی یار نشود یار کجاست . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت / زمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافت   دل من نیز با تو بعد از آن پاییز طولانی / دوباره چون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافت. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب رسمی ست رسم آدمیزاد / که دور افتاده را کم میکنند یاد   که دور افتاده حکم مرده دارد / که خاک مرده را کی میبرد باد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مه شب مرغ دلم بر سر دیوار تو بود / میپرد از قفس و عاشق دیدار تو بود   خبرت هست که از خوبی خود بی خبری / به خدا خوبتر از خوبتر از خوبتری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که بودنت را قدر نمی دانند   رفتنت را “نامردی” میخوانند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبسم را فراموش نکن   لبخند بی هزینه ات گران ترین هدیه است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سرت رو روی سینه ام بگذاری   هیچ صدایی نخواهی شنید …   قلبِ من طاقت این همه خوشبختی رو نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را ای گل کماکان دوست دارم / به قدر ابر و باران دوست دارم   کجا باشی کجا باشم مهم نیست / تو را تا زنده هستم دوست دارم  . . .