بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهمت چنانکه شب خواب را / می جویمت چنانکه لب تشنه آب را   حتی اگر نباشی می آفرینمت / چنانکه التهاب بیابان سراب را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک رفت ولی زیر لب این را میگفت :   ” او یقینا پی معشوق خودش می اید “   پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود :    ” مطمئنا که پشیمان شده برمیگردد “   عشق قربانی مظلوم ” غرور ” است هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبرا هر طرفی در طلبت رو کردم/هر چه گل بود به عشق رخ تو بو کردم   آفتابا به سر عاشق دلخسته بتاب/تا نگویند که بیهوده هیاهو کردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم در حلقه غمها نشسته /  زبانم بسته و سازم شکسته   وجودم پر ز شعر عاشقانست  / تورا می خواهم و این ها بهانست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها، ناخودآگاه لبخندی روی لبانت می نشاند   دوست دارم این لبخند های بیگاه… و آن بعضی ها را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقتم :   یک کلمه است با دنیایی‌ از مسئولیت،   گفتنش هنر نیست،   مسئولیت پذیریش هنراست  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای من خسته از این رفتن بود   قصه ام قصه دل کندن بود   دل که دادم به یارم دیدم   راهش افسوس جدا از من بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن مجنون تنهای غریبم   که از سهم دودستت بی نصیبم    به دل گفتم که روزی خواهی امد    ولی دل میداند اورا می فریبم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم   این بار که دلتنگی را بهانه کردم ،فردا را چه کنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برمستی من حد سزاوار زدند   با شک و یقین تهمت بسیار زدند   حلاج شدم ولی به کفرم سوگند   دلتنگ تو بودم که مرا دار زدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا آسمان صاف تا قسمتی رومانتیک، همراه با غبار دوستی است   توده ای سلام به سمت شما در حرکت است   و احتمال ریزش بوسه دور از انتظار نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم   چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم   به نفس های تو در سایه سنگین سکوت   به سخنهای تو با لهجه شیرین سکوت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانی بروی قصه و رویا بشوی    راهی دورترین گوشه دنیا بشوی    من و تو مثل دوتا رود موازی بودیم   من که مرداب شدم کاش تو دریا بشوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه پس کوچه این شهر تو را می بوید   عطر خوش بوی تنت ناب تر از مُشک و گلاب   بوسه ای از لب شیرین تو شد سهم دلم   این غزل جای من امشب شده بد مست و خراب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیک بعدترها ثابت می کند   در روزهای بارانی   جای خالی آدم ها بزرگتر می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی جسم و جانم مال تو / عشق یعنی پرسش از احوال تو   عشق یعنی از خودم من خسته ام / عشق من ، به تو دل بسته ام . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهمت چنانکه شب خواب را / می جویمت چنانکه لب تشنه آب را   حتی اگر نباشی می آفرینمت / چنانکه التهاب بیابان سراب را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک رفت ولی زیر لب این را میگفت :   ” او یقینا پی معشوق خودش می اید “   پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود :    ” مطمئنا که پشیمان شده برمیگردد “   عشق قربانی مظلوم ” غرور ” است هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبرا هر طرفی در طلبت رو کردم/هر چه گل بود به عشق رخ تو بو کردم   آفتابا به سر عاشق دلخسته بتاب/تا نگویند که بیهوده هیاهو کردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم در حلقه غمها نشسته /  زبانم بسته و سازم شکسته   وجودم پر ز شعر عاشقانست  / تورا می خواهم و این ها بهانست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها، ناخودآگاه لبخندی روی لبانت می نشاند   دوست دارم این لبخند های بیگاه… و آن بعضی ها را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقتم :   یک کلمه است با دنیایی‌ از مسئولیت،   گفتنش هنر نیست،   مسئولیت پذیریش هنراست  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای من خسته از این رفتن بود   قصه ام قصه دل کندن بود   دل که دادم به یارم دیدم   راهش افسوس جدا از من بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن مجنون تنهای غریبم   که از سهم دودستت بی نصیبم    به دل گفتم که روزی خواهی امد    ولی دل میداند اورا می فریبم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم   این بار که دلتنگی را بهانه کردم ،فردا را چه کنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برمستی من حد سزاوار زدند   با شک و یقین تهمت بسیار زدند   حلاج شدم ولی به کفرم سوگند   دلتنگ تو بودم که مرا دار زدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا آسمان صاف تا قسمتی رومانتیک، همراه با غبار دوستی است   توده ای سلام به سمت شما در حرکت است   و احتمال ریزش بوسه دور از انتظار نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم   چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم   به نفس های تو در سایه سنگین سکوت   به سخنهای تو با لهجه شیرین سکوت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانی بروی قصه و رویا بشوی    راهی دورترین گوشه دنیا بشوی    من و تو مثل دوتا رود موازی بودیم   من که مرداب شدم کاش تو دریا بشوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه پس کوچه این شهر تو را می بوید   عطر خوش بوی تنت ناب تر از مُشک و گلاب   بوسه ای از لب شیرین تو شد سهم دلم   این غزل جای من امشب شده بد مست و خراب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیک بعدترها ثابت می کند   در روزهای بارانی   جای خالی آدم ها بزرگتر می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی جسم و جانم مال تو / عشق یعنی پرسش از احوال تو   عشق یعنی از خودم من خسته ام / عشق من ، به تو دل بسته ام . . .