بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم غرق تماشا بود، رفتی / میان اشک و آه و دود رفتی   کنار حسرتی دیرینه ماندم / بهار من، گل من، زود رفتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت است جاذبه تو   از بس جذابی   می خواهم تو را به نیوتن ثابت کنم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه پروانه بود و به هر گلی نشست   اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار شو شاید ما سهم هم باشیم   شاید به جرم عشق ما متهم باشیم   باز در حضور تو آشفته خویشم   در سفره عشقت درویش درویشم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار سختی ستْ دوست نداشتنِ تو   باید برای خودم   کار دیگری دست و پا کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو، من یک اشتباه بزرگ در زندگیت بودم!   برای من، تو همیشه بزرگترین افتخار زندگیمی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ،یعنی که تکان خورده و سرپا بشویم   زورکی هم که شده در دل هم جا بشویم   آنقَدَر صبر که شاید علفی سبز شود   پای هم پیر شویم و متوفّی بشویم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیوسته دلم دم به هوای تو زند / جان در تن من نفس برای تو زند   گر بر سر خاک من گیاهی روید /  هر برگی از آن بوی وفای تو زند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست   پس به وسعت تمام ناگفته ها دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه حرفایی که نه میشه اس ام اس کرد   نه تو چت تایپ کرد   نه میشه پای تلفن گفت   حرفایی که فقط مال وقتیه   که تو رو در آغوش دارم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن عشق که دیده گریه و آموخت ازو   دل در غم او نشست و جان سوخت ازو   امروز نگاه کن که جان و دل من   جز یادی و حسرتی چه اندوخت ازو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیره است چشم خانه به چشمان مات من   خالی است بیصدا و سکوتت حیات من   حق السکوت میطلبد از لبان تو   چشمان لا ابالی و لبهای لات من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم    بااشک تمام کوچه را تر کردم   دیشب که سکوت خانه دق مرگم کرد    وابستگی ام را به تو باور کردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم ساخت کار دل، ز نوا می توان شناخت / ظرف شکسته را، ز صدا می توان شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نزد تو است اگرچه دوری ز برم / جویای توام اگر نپرسی خبرم   خالی نشود خیالت از چشم ترم / در قلب منی اگرچه جای دگرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم بـه سمـت ِ تلفُـن مـیرود و   بـاز می‌گـردد   چـون کودکـی که به او گفته‌اند   شیرینـی روی میـز   “مــال ِ مهمان‌هـاست”

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم غرق تماشا بود، رفتی / میان اشک و آه و دود رفتی   کنار حسرتی دیرینه ماندم / بهار من، گل من، زود رفتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت است جاذبه تو   از بس جذابی   می خواهم تو را به نیوتن ثابت کنم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه پروانه بود و به هر گلی نشست   اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار شو شاید ما سهم هم باشیم   شاید به جرم عشق ما متهم باشیم   باز در حضور تو آشفته خویشم   در سفره عشقت درویش درویشم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار سختی ستْ دوست نداشتنِ تو   باید برای خودم   کار دیگری دست و پا کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو، من یک اشتباه بزرگ در زندگیت بودم!   برای من، تو همیشه بزرگترین افتخار زندگیمی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ،یعنی که تکان خورده و سرپا بشویم   زورکی هم که شده در دل هم جا بشویم   آنقَدَر صبر که شاید علفی سبز شود   پای هم پیر شویم و متوفّی بشویم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیوسته دلم دم به هوای تو زند / جان در تن من نفس برای تو زند   گر بر سر خاک من گیاهی روید /  هر برگی از آن بوی وفای تو زند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست   پس به وسعت تمام ناگفته ها دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه حرفایی که نه میشه اس ام اس کرد   نه تو چت تایپ کرد   نه میشه پای تلفن گفت   حرفایی که فقط مال وقتیه   که تو رو در آغوش دارم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن عشق که دیده گریه و آموخت ازو   دل در غم او نشست و جان سوخت ازو   امروز نگاه کن که جان و دل من   جز یادی و حسرتی چه اندوخت ازو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیره است چشم خانه به چشمان مات من   خالی است بیصدا و سکوتت حیات من   حق السکوت میطلبد از لبان تو   چشمان لا ابالی و لبهای لات من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم    بااشک تمام کوچه را تر کردم   دیشب که سکوت خانه دق مرگم کرد    وابستگی ام را به تو باور کردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم ساخت کار دل، ز نوا می توان شناخت / ظرف شکسته را، ز صدا می توان شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نزد تو است اگرچه دوری ز برم / جویای توام اگر نپرسی خبرم   خالی نشود خیالت از چشم ترم / در قلب منی اگرچه جای دگرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم بـه سمـت ِ تلفُـن مـیرود و   بـاز می‌گـردد   چـون کودکـی که به او گفته‌اند   شیرینـی روی میـز   “مــال ِ مهمان‌هـاست”