بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باغم یاسمن بودی چه می‌شد؟ / عروس این چمن بودی چه می‌شد؟   چرا چون باد رفتی از کنارم؟ / همیشه مال من بودی چه می‌شد . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه می گفتند ترک عادت موجب مرض است   اما اینبار موجب مرگ میشود ترک عادتِ با تو بودن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باغی پر از ریحان و گل بود / به روی رود عشقت مثل پل بود   نگاهم کردی و ویران شد این دل / مگر چشم تو از قوم مغول بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بند دلت میاویز   رخت خاطره ام را   گرد باد های فراموشی حرمت نمی شناسند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و باران، من و دریا، من و تو / من و شب‌بو، من و فردا، من و تو   دوباره عاشقی را می‌سراییم / من و مجنون، من و لیلا، من و تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب در خم گیسوی تو عابر میشد / با هر نفست بهار ظاهر میشد   ای فلسفه ی شگفت ، افلاطون هم / با دیدن چشمان تو عاشق میشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا مثل برگی زرد باشیم / رفیق مردم بی درد باشیم   مزن بر عاشقان از پشت خنجر / بیا ای دل همیشه مرد باشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـالا کـه میـخـواهـی بـروی  لطفــا قـدمـهـایـت را تنـدتـر بـردار  …   دلـم را فـرستــاده ام دنبـالِ نخــود سیـــاه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب و هوای دلم آنقدر بارانیست   که رخت های دلتنگی ام را   مجالی برای خشک شدن نیست   اینگونه است که دلم برایت همیشه تنگ است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم به گل زرد چرا رنگ منی ، افسرده و دلتنگ چرا مثل منی   من عاشق اویم که رنگم شده زرد ، تو عاشق کیستی که هم رنگ منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت / باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تـــو   آرزوهـــای مـن انـد   بخــند   تا برآورده شوند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجز دستت ندارم یار دیگر / بجز آیینه بازی کار دیگر   چو بستی چشم را آیینه بشکست / نگاهم کن فقط یک بار دیگر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه آلوده ی دنیای فریبم اما سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم ،   دل من عاطفه را می فهمد ، با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال آنکه قلبش مال توست   حال و روزش هر نفس، احوال توست   خوش به حال آنکه چشمانش تویی   آرزوهایش همه آمال توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و یاد تو و یک سینه تنگ   شبی تار و سه‌تاری خسته آهنگ   کمی با چشمهایم مهربان باش   مزن ای دوست بر آیینه‌ات سنگ . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باغم یاسمن بودی چه می‌شد؟ / عروس این چمن بودی چه می‌شد؟   چرا چون باد رفتی از کنارم؟ / همیشه مال من بودی چه می‌شد . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه می گفتند ترک عادت موجب مرض است   اما اینبار موجب مرگ میشود ترک عادتِ با تو بودن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باغی پر از ریحان و گل بود / به روی رود عشقت مثل پل بود   نگاهم کردی و ویران شد این دل / مگر چشم تو از قوم مغول بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بند دلت میاویز   رخت خاطره ام را   گرد باد های فراموشی حرمت نمی شناسند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و باران، من و دریا، من و تو / من و شب‌بو، من و فردا، من و تو   دوباره عاشقی را می‌سراییم / من و مجنون، من و لیلا، من و تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب در خم گیسوی تو عابر میشد / با هر نفست بهار ظاهر میشد   ای فلسفه ی شگفت ، افلاطون هم / با دیدن چشمان تو عاشق میشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا مثل برگی زرد باشیم / رفیق مردم بی درد باشیم   مزن بر عاشقان از پشت خنجر / بیا ای دل همیشه مرد باشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـالا کـه میـخـواهـی بـروی  لطفــا قـدمـهـایـت را تنـدتـر بـردار  …   دلـم را فـرستــاده ام دنبـالِ نخــود سیـــاه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب و هوای دلم آنقدر بارانیست   که رخت های دلتنگی ام را   مجالی برای خشک شدن نیست   اینگونه است که دلم برایت همیشه تنگ است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم به گل زرد چرا رنگ منی ، افسرده و دلتنگ چرا مثل منی   من عاشق اویم که رنگم شده زرد ، تو عاشق کیستی که هم رنگ منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت / باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تـــو   آرزوهـــای مـن انـد   بخــند   تا برآورده شوند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجز دستت ندارم یار دیگر / بجز آیینه بازی کار دیگر   چو بستی چشم را آیینه بشکست / نگاهم کن فقط یک بار دیگر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه آلوده ی دنیای فریبم اما سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم ،   دل من عاطفه را می فهمد ، با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال آنکه قلبش مال توست   حال و روزش هر نفس، احوال توست   خوش به حال آنکه چشمانش تویی   آرزوهایش همه آمال توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و یاد تو و یک سینه تنگ   شبی تار و سه‌تاری خسته آهنگ   کمی با چشمهایم مهربان باش   مزن ای دوست بر آیینه‌ات سنگ . . .