بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله را هرگز فراموش نکن   “برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه می توان براى یک دوست چند سطر سکوت به یادگار گذاشت   تا او در خلوت خود هر طور که خواست آنرا معنا کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که دوستت داره زندگیشو پات میریزه که فقط شادیتو ببینه   تویی که دوست داشته میشی هزارتا ناز میکنی براش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهش میکنم ، بی حوصلگی هایم را ببخش ، بدخلقی هایم را فراموش کن   بی اعتنایی هایم را جدی نگیر   در عوض من هم تو را می بخشم که مسبب همه ی اینهایی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستـش را بگو   نکند تو همان “این نیـز” هستی که همیشه می گذری . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت آن پنجره ی رو به افق ، پشت دروازه ی تردید و خیال   لا به لای تن عریانی بید ، من در اندیشه ی آنم که تو را ، وقت دلتنگی خود دارم و بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگویند خسیسم   من   دوستت دارم هایم   را الکی خرج نمیکنم   جز برای مهربانی خودت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان غصه کوتاهی دیوار مخور /  حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور    گردش چرخ نگردد به مراد دل کَس /  غم بی مهری این مردم بی عار مخور . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما که گذشت   ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن   تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد !   امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد آن روزی که یاری داشتیم / این چنین خوار نبودیم ، اعتباری داشتیم   ای که ما را در زمستان دیده ای با پشت خم / این زمستان را نبین ، ما هم بهاری داشتیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفست باران است ، دل من تشنه ی باریدن ابر ، دل بی چتر مرا میهمان کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک پایت بوسه گاهم بود و بس / بر سر راهت نگاهم بود و بس   ای نگاهت تکیه گاه خستگی / عشق تو تنها گناهم بود و بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا چشمانم گاهی بی اختیار خیس می شوند   می گویند حساسیت فصلی است   آری من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراسر خواب من کابوس، کابوس / ندارم در شبم فانوس، فانوس   به دل آمد بگویم من تو را دوست  / ولی لب وا نشد، افسوس، افسوس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردی چرا دست دلم را؟ / به خاک و خون کشیدی حاصلم را   مرا تو می‌کشی صدبار در روز / ولی من دوست دارم قاتلم را . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله را هرگز فراموش نکن   “برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه می توان براى یک دوست چند سطر سکوت به یادگار گذاشت   تا او در خلوت خود هر طور که خواست آنرا معنا کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که دوستت داره زندگیشو پات میریزه که فقط شادیتو ببینه   تویی که دوست داشته میشی هزارتا ناز میکنی براش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهش میکنم ، بی حوصلگی هایم را ببخش ، بدخلقی هایم را فراموش کن   بی اعتنایی هایم را جدی نگیر   در عوض من هم تو را می بخشم که مسبب همه ی اینهایی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستـش را بگو   نکند تو همان “این نیـز” هستی که همیشه می گذری . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت آن پنجره ی رو به افق ، پشت دروازه ی تردید و خیال   لا به لای تن عریانی بید ، من در اندیشه ی آنم که تو را ، وقت دلتنگی خود دارم و بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگویند خسیسم   من   دوستت دارم هایم   را الکی خرج نمیکنم   جز برای مهربانی خودت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان غصه کوتاهی دیوار مخور /  حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور    گردش چرخ نگردد به مراد دل کَس /  غم بی مهری این مردم بی عار مخور . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما که گذشت   ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن   تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد !   امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد آن روزی که یاری داشتیم / این چنین خوار نبودیم ، اعتباری داشتیم   ای که ما را در زمستان دیده ای با پشت خم / این زمستان را نبین ، ما هم بهاری داشتیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفست باران است ، دل من تشنه ی باریدن ابر ، دل بی چتر مرا میهمان کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک پایت بوسه گاهم بود و بس / بر سر راهت نگاهم بود و بس   ای نگاهت تکیه گاه خستگی / عشق تو تنها گناهم بود و بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا چشمانم گاهی بی اختیار خیس می شوند   می گویند حساسیت فصلی است   آری من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراسر خواب من کابوس، کابوس / ندارم در شبم فانوس، فانوس   به دل آمد بگویم من تو را دوست  / ولی لب وا نشد، افسوس، افسوس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردی چرا دست دلم را؟ / به خاک و خون کشیدی حاصلم را   مرا تو می‌کشی صدبار در روز / ولی من دوست دارم قاتلم را . . .