بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که درب را باز نمی کنم   حتی برای “تو” که سالها منتظر در زدنت بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقدر که فکرشو میکنی دوستت ندارم ، چون اونقدر دوستت دارم که نمیتونی فکرشو بکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است ، تشیع عشق بر روی شانه های فراموشی و دل سپردن به قبرستان جدایی   وقتی میدانی پنج شنبه ای نیست ، تا رهگذری ، بر بی کسی ات فاتحه ای بخواند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسیر فصل خزان گردد عمر آنکس که / دمی اسیر اشک کند چشم مهربان تو را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دار دنیا ، تنها یک چیز دارم : دوستت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من ، نماز آیات می خوانم ، وقتی گرفته ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا آسمان صاف تا قسمتی به رنگ دوستی همراه با غبار فراق است ،   توده ای سلام به سمت شما در حرکت است ، ضمنا احتمال بارش بوسه فراوان است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بر مرغان دریایی امیرم / بی تو در زندان تنهایی اسیرم   با تو در کاخ وفا ارباب عشقم / بی تو در کوه جفا سنگی حقیرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب میدانم برای من کسی مثل تو نیست / خوب میدانم که روزی باز ناچارم به تو   میروم شاید دلت روزی گرفتارم شود / میروم اما گرفتارم ، گرفتارم به تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرقدر رفاقت بکنم می ارزی / اظهار صداقت بکنم می ارزی   آنقدر عزیزی تو برایم ای دوست / صدبار که یادت بکنم می ارزی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نامت را با خط بریل می نوشتند!   صدا کردنت کافی نیست   شکوه اسم تو را باید لمس کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تقدیر سرنوشت غمگین مباش   چه بسا سگ هایی بر روی اجساد شیرها رقصیدند   شادی کردند و خود را بزرگ پنداشتند   ولی نمی دانستند شیر، شیر می ماند و سگ، سگ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاط باید کرد    همه چیز کهنه می شود و اگر کوتاهی کنیم عشق نیز    بهانه ها جای حس عاشقانه را خوب می گیرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مپندار که خاموشی من ذکر فراموشی توست   بلکه هر لحظه دلم مست تماشایى توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدگانت را نبند ، نگاهت را ندزد ، تو که میدانی آیه آیه ی زندگیم   از گوشه ی چشمانت تلاوت می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حنجره‌ام شور صدا نیست رفیق   یک لحظه دلم ز غم جدا نیست رفیق   بگذار که قصه را به پایان ببرم   آخر غم من یکی دو تا نیست رفیق . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که درب را باز نمی کنم   حتی برای “تو” که سالها منتظر در زدنت بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقدر که فکرشو میکنی دوستت ندارم ، چون اونقدر دوستت دارم که نمیتونی فکرشو بکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است ، تشیع عشق بر روی شانه های فراموشی و دل سپردن به قبرستان جدایی   وقتی میدانی پنج شنبه ای نیست ، تا رهگذری ، بر بی کسی ات فاتحه ای بخواند  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسیر فصل خزان گردد عمر آنکس که / دمی اسیر اشک کند چشم مهربان تو را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دار دنیا ، تنها یک چیز دارم : دوستت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من ، نماز آیات می خوانم ، وقتی گرفته ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا آسمان صاف تا قسمتی به رنگ دوستی همراه با غبار فراق است ،   توده ای سلام به سمت شما در حرکت است ، ضمنا احتمال بارش بوسه فراوان است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بر مرغان دریایی امیرم / بی تو در زندان تنهایی اسیرم   با تو در کاخ وفا ارباب عشقم / بی تو در کوه جفا سنگی حقیرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب میدانم برای من کسی مثل تو نیست / خوب میدانم که روزی باز ناچارم به تو   میروم شاید دلت روزی گرفتارم شود / میروم اما گرفتارم ، گرفتارم به تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرقدر رفاقت بکنم می ارزی / اظهار صداقت بکنم می ارزی   آنقدر عزیزی تو برایم ای دوست / صدبار که یادت بکنم می ارزی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نامت را با خط بریل می نوشتند!   صدا کردنت کافی نیست   شکوه اسم تو را باید لمس کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تقدیر سرنوشت غمگین مباش   چه بسا سگ هایی بر روی اجساد شیرها رقصیدند   شادی کردند و خود را بزرگ پنداشتند   ولی نمی دانستند شیر، شیر می ماند و سگ، سگ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاط باید کرد    همه چیز کهنه می شود و اگر کوتاهی کنیم عشق نیز    بهانه ها جای حس عاشقانه را خوب می گیرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مپندار که خاموشی من ذکر فراموشی توست   بلکه هر لحظه دلم مست تماشایى توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدگانت را نبند ، نگاهت را ندزد ، تو که میدانی آیه آیه ی زندگیم   از گوشه ی چشمانت تلاوت می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حنجره‌ام شور صدا نیست رفیق   یک لحظه دلم ز غم جدا نیست رفیق   بگذار که قصه را به پایان ببرم   آخر غم من یکی دو تا نیست رفیق . . .